คุณพ่อยอห์น ไพฑูรย์ หอมจินดา

 
คุณพ่อ ยอห์น ไพฑูรย์ หอมจินดา

REV. JOHN  PHAITOON  HOMJINDA
 
 
คุณพ่อ ยอห์น ไพฑูรย์ หอมจินดา   เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1951   กรุงเทพฯ        
รับศีลล้างบาปวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1951 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง  
บิดาชื่อยอแซฟหอมจันทน์ หอมจินดา   มารดาชื่อโรซา ฮุยย้ง หอมจินดา (แซ่อึ๊ง)  
มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนตรีมิตรวิทยา บางเชือกหนัง
- ปี ค.ศ. 1965   เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
- ปี ค.ศ. 1972-1978 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1978
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
6 ส.ค. 1978 - 1 พ.ค. 1979       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา
6 ส.ค. 1978 - 1 พ.ค. 1979       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
1 พ.ค. 1979 - 10 พ.ค. 1981     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
1 พ.ค. 1979 - 10 พ.ค. 1981     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่
1 พ.ค. 1979 - 10 พ.ค. 1981     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว
10 พ.ค. 1981 - 8 เม.ย. 1983     เจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่
8 เม.ย. 1983 - 1 พ.ค. 1988      เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก 
1 พ.ค. 1988 - 12 พ.ค. 2003     ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
1 พ.ค. 1988 - 1 พ.ค. 2001       เจ้าอาวาสวัดนักบุญนิโคลาส พิษณุโลก
1996 -2003                            อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครสวรรค์
1 พ.ค. 2001 - 5  พ.ค. 2002      เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ตาก
5 พ.ค. 2002 - 12 พ.ค. 2003     เจ้าอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนา
12 พ.ค. 2003 - 13 พ.ค. 2009   เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  หัวตะเข้
10 พ.ค. 2004 - 13 พ.ค. 2008   ผู้อำนวยการฝ่ายการปกครองวัด
13 พ.ค. 2009 - 5 พ.ค. 2014    เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ  กาลหว่าร์
5 พ.ค. 2014 - 4 พ.ค. 2015      รับการอบรมต่อเนื่อง (Ongoing Formation)
4 พ.ค. 2015 - 30 เม.ย. 2016    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ
30 เม.ย. 2016 - ปัจจุบัน            เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา อู่ทอง