คุณพ่อยอแซฟ สมโภชน์ พูลโภคผล

 
คุณพ่อ ยอแซฟ สมโภชน์ พูลโภคผล

REV.  JOSEPH  SOMPHOD  PHULPHOKPHOL
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ สมโภชน์ พูลโภคผล  เกิดวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950   จังหวัดฉะเชิงเทรา
รับศีลล้างบาปวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950  วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่  
บิดาชื่อยอห์น จ้อย พูลโภคผล   มารดาชื่อลูซีอา ม่วย พูลโภคผล  
มีพี่น้องทั้งหมด 13 คน เป็นชาย  4  คน  เป็นหญิง  9  คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 13
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา 
- ปี ค.ศ. 1963-1965 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี 
- ปี ค.ศ. 1965 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา 
 และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1980
ที่ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
3 ส.ค.1980 - 1 ก.ย. 1980           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
1 ก.ย.1980 -10 พ.ค.1981           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
1 ก.ย.1980 - 10 พ.ค.1981          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ดหัวตะเข้ (มาจากวัดกุฎีจีน)
1 ก.ย.1980 - 10 พ.ค.1981          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก (มาจากวัดกุฎีจีน)
10 พ.ค.1981 - 1 พ.ค.1989         ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
10 พ.ค.1981 - 1 พ.ค.1988         เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข เพชรบูรณ์
1 พ.ค.1988 - 1 พ.ค.1989           เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า สวรรคโลก สุโขทัย
1 พ.ค.1988 - 1 พ.ค.1989          เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน บ้านลานกระบือ สุโขทัย
1 พ.ค.1988 - 1 พ.ค.1989          เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ อุตรดิตถ์
1 พ.ค.1989 - 1 พ.ค.1993          เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน 
1 พ.ค.1993 - 2 พ.ค.1999          เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารีย์ บางแค กรุงเทพฯ
2 พ.ค.1999 - 5 พ.ค.2002          เจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา
5 พ.ค.2002 - 12 พ.ค.2003        รับการอบรมพิเศษ
12 พ.ค.2003 - 10 พ.ค.2004       ช่วยงาน  COERR   พักประจำและช่วยงานอภิบาลวัด
                                              ดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
10 พ.ค.2004 - 30 เม.ย.2010       ช่วยงานด้านสังคม ประจำศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล 
                                              และพักประจำที่ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล
25 ก.ย.2009 - 30 เม.ย.2010       ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล
30 เม.ย.2010 - 1 ก.ย.2010        พักประจำและช่วยงานอภิบาลที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
30 เม.ย.2010 - 1 ก.ย.2010        ช่วยงานอภิบาลวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่วัดเซนต์หลุยส์
1 ก.ย.2010 - 4 พ.ค. 2015         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมาสน์นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง)
1 ก.ย.2010 - 4 พ.ค. 2015         ช่วยงานอภิบาลผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น
4 พ.ค. 2015 - ปัจจุบัน               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชินีแห่งสันติสุข