คุณพ่อยอห์น ไพริน เกิดสมุทร

 
คุณพ่อ ยอห์น ไพริน เกิดสมุทร

REV. JOHN  PAIRIN  KERDSAMUT
 
 
คุณพ่อ ยอห์น  ไพริน เกิดสมุทร  เกิดวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1951 จังหวัดสมุทรปราการ
บิดาชื่อสงวน  เกิดสมุทร มารดาชื่อเล็ก  เกิดสมุทร
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1957 เรียนที่โรงเรียนราฟาแอล ปากน้ำ ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1961 เรียนที่โรงเรียนสันวิทยา จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ปี ค.ศ. 1965 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟสามพราน สอบเทียบความรู้ของ
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.ก.ศ.)
- ปี ค.ศ. 1971 สอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ ครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
- ปี ค.ศ. 1972 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาปรัชญา  และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1980
ที่ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
3  ส.ค. 1980 - 1 ก.ย.  1980      ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญเปโตร สามพราน 
1  ก.ย. 1980 - 8 เม.ย. 1983      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา
1  ก.ย. 1980 - 8 เม.ย. 1983      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
8  เม.ย. 1983 - 1 พ.ค. 1986      เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา
8  เม.ย. 1983 - 1 พ.ค. 1986      เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
1  พ.ค. 1986 - 13 พ.ย. 1986     เจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
13 พ.ย. 1986 - 1 พ.ค. 1988      พักประจำที่วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
13 พ.ย. 1986 - 1 พ.ค. 1988      ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
1 พ.ค. 1988 - 1 พ.ค. 1989        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ 
1 พ.ค. 1989 - 1 พ.ค. 1994        เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
1 พ.ค. 1994 - 2 พ.ค. 1999        เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก
2 พ.ค. 1999 - 10 พ.ค. 2004      เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี นครปฐม
2 พ.ค. 1999 - 10 พ.ค. 2004      เจ้าอาวาสวัดนักบุญมัทธิว กำแพงแสน นครปฐม
10 พ.ค. 2004 - 13 พ.ค. 2009    เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์  เกาะใหญ่
13 พ.ค. 2009 – 5 พ.ค. 2014     เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
5 พ.ค. 2014 - ปัจจุบัน               เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว