คุณพ่ออเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์


คุณพ่อ อเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์

REV. ALEXIS  SURACHAI  KITSAWAT
 
 
คุณพ่อ อเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์  เกิดวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1952   จังหวัดนครปฐม    
รับศีลล้างบาปวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1952  วัดนักบุญเปโตร สามพราน
บิดาชื่อเปโตร ชุนเล้ง กิจสวัสดิ์  มารดาชื่อมารีอา ทองหยิบ กิจสวัสดิ์
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 5 คน เป็นหญิง 5 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 8 
 
การศึกษา
-ปี ค.ศ. 1965-1970   เรียนที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมปีที่ 5
- ปี ค.ศ. 1970-1974  เรียนที่โรงเรียนพระแม่มารี ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ปี ค.ศ. 1974          สมัครสอบชุดวิชาครูของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ พ.ม.
- ปี ค.ศ. 1974-1980 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม จบปริญญาตรี 
                            ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1983-1985 เรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จบปริญญาตรี 
                             ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1980
ที่ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
3 ส.ค.1980 - 1 ก.ย.1980          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
1 ก.ย.1980 - 10 พ.ค.1981        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา
1 ก.ย.1980 - 10 พ.ค.1981        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา
1 ก.ย.1980 - 10 พ.ค.1981        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว ฉะเชิงเทรา
10 พ.ค.1981 - 1 พ.ค.1985        เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
1 พ.ค.1985 - 1 พ.ค.1989          เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา
1 พ.ค.1985 - 1 พ.ค.1989          เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว ฉะเชิงเทรา
1 พ.ค.1989 - 1 พ.ค.1994          เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน นครปฐม
1 พ.ค.1994 - 2 พ.ค.1999          ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
1 พ.ค.1994 - 2 พ.ค.1999          เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุรี
ส.ค.1996 - 2 พ.ค.1999             หัวหน้าฝ่ายงานอภิบาล สังฆมณฑลนครสวรรค์
2 พ.ค. 1999 - 10 พ.ค. 2004       เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา นครนายก
10 พ.ค.2004 - 1 พ.ค. 2008        เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
1 พ.ค 2008 - 13 พ.ค.2009         ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
1 พ.ค.2008 - 13 พ.ค.2009         อธิการสามเณราลัยเล็กจอห์น-ปอล นครสวรรค์
1 พ.ค.2008 - 13 พ.ค.2009         เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล หัวดง
1 พ.ค.2008 - 13 พ.ค.2009         จิตตาธิการอารามคาร์แมล
13 พ.ค.2009                             เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า
ปี ค.ศ.2009                              พักรักษาตัว และพักประจำที่โรงเรียนพระแม่มารี สาทร
30 เม.ย.2010- 4 พ.ค. 2015        เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
4 พ.ค. 2015 - 16 พ.ย. 2015       รับการอบรมต่อเนื่อง (Ongoing Formation)
16 พ.ย. 2015- 2019                  ดูแลกลุ่มคริสตชนวัดน้อยประจำโรงเรียนเซนต์แมรี่ โรจนะ
11 พ.ค. 2019-ปัจจุบัน                 เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสาร โรจนะ