คุณพ่อยอแซฟ บรรจบ โสภณ

 
คุณพ่อ ยอแซฟ บรรจบ โสภณ

REV. JOSEPH  BANJOB  SOPHON
 
คุณพ่อ ยอแซฟ บรรจบ โสภณ เกิดวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 1952  จังหวัดปทุมธานี
รับศีลล้างบาปวันที่ 24  ธันวาคม  ค.ศ. 1952  วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร  
มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน  เป็นชาย 4 คน   เป็นหญิง 2 คน  
คุณพ่อเป็นคนที่ 6  บิดาชื่อ ใด โสภณ  มารดาชื่อ เสงี่ยม โสภณ
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร จบชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1966-1972 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
- ปี ค.ศ. 1973-1974 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน สมัครสอบ
เทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชา การศึกษา (ป.ก.ศ.) และวุฒิครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
- ปี ค.ศ. 1974-1980 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1980
ที่ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
3 ส.ค. 1980 - 1 ก.ย. 1980         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
1 ก.ย. 1980 - 10 พ.ค. 1981       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
10 พ.ค. 1981 - 11 เม.ย. 1986    เจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
10 พ.ค. 1981 - 11 เม.ย. 1986    เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี
11 เม.ย. 1986 - 1987 ป่วย         พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  8 เดือน
1 พ.ค. 1986 - 1 พ.ค. 1988        เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา
1 พ.ค. 1988 - 1 พ.ค. 1989        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
1 พ.ค. 1988 - 1 พ.ค. 1989        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว
1 พ.ค. 1989 - 8 พ.ค. 1990        เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว
8 พ.ค. 1990 - 1 พ.ค. 1994        เจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม
1 พ.ค. 1994 - 7 พ.ค. 1995        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101
7 พ.ค. 1995 - 5 พ.ค. 2002        ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
7 พ.ค. 1995 -  5 พ.ค. 2002       เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า
5 พ.ค. 2002 - 13 พ.ค. 2009      ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
5 พ.ค. 2002 -  5 พ.ค. 2007       เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร
                                             (อาข่ากม.48) จังหวัดตาก
5 พ.ค. 2007 - 1 พ.ค. 2008        เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จังหวัดตาก
1 พ.ค. 2008 - 13 พ.ค. 2009       ผู้อภิบาลวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า สวรรคโลก 
                                              จังหวัดสุโขทัย  กลุ่มคริสตชนนักบุญออกัสติน 
                                               ทุ่งเสลี่ยม, กลุ่มคริสตชนนักบุญยากอบ สุโขทัย,
                                               กลุ่มคริสตชนไทยอีสานนักบุญอิกญาซิโอบ้านหนองจิก
13 พ.ค. 2009 - 2012                 ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
13 พ.ค. 2009 - 2012                 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง
5 มีนาคม 2012 – ปัจจุบัน            คุณพ่อขอย้ายมาอยู่ในสังกัดและการปกครองของ
                                             สังฆมณฑลนครสวรรค์  ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2012
                                              ประจำที่สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์