คุณพ่อยอแซฟ กิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์

 
คุณพ่อ ยอแซฟ กิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์

REV. JOSEPH  KITTISAK  KANCHANADHANINDH
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ กิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์  เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1954  กรุงเทพฯ
รับศีลล้างบาปวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1954 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  สามเสน
บิดาชื่อฟรังซิสโก วิจิตร์ กาญจนธานินทร์   มารดาชื่ออานาสตาซีอา ประนอม กาญจนธานินทร์
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1959-1969  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ปี ค.ศ. 1970-1972   เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
- ปี ค.ศ. 1973-1974   เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน เป็นเวลา 2 ปี
- ปี ค.ศ. 1974-1980   เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   
                              สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1980
ที่ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
1 ก.ย.1980 - 8 เม.ย.1983         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
8 เม.ย.1983 - 1 พ.ค.1989        เจ้าอาวาสวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด
1 พ.ค.1989 - 1 พ.ค.1994         เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก
1 พ.ค.1994 - 7 พ.ค.1995         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
7 พ.ค.1995 - 2 พ.ค.1999         เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
2 พ.ค.1999 - 10 พ.ค.2004       เจ้าอาวาสวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว
10 พ.ค.2004 - 13 พ.ค.2009      เจ้าอาวาสวัดคอนเช็ปชัญ
13 พ.ค.2009 - 1 พ.ค.2013       เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี
                                            และเจ้าอาวาสวัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก
1 พ.ค.2013 – 1 พ.ค. 2014       รับการอบรมต่อเนื่อง (On Going Formation) 
1 พ.ค. 2014 -ปัจจุบัน               เจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม