คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา

 
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา

REV. JOHN BAPTIST  PRAJUABCHOK  TRESOPA
 
 
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา เกิดวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1952  กรุงเทพฯ  
บิดาชื่อจุล  ตรีโสภา มารดาชื่อชรด   ตรีโสภา
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 5
- ปี ค.ศ. 1965-1972 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นประถมปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ปี ค.ศ. 1973-1974 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน เป็นเวลา 2 ปี
- ปี ค.ศ. 1974-1980 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
                             บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1981
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
 10 พ.ค. 1981 - ปัจจุบัน                ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
 10 พ.ค. 1981 - 1 พ.ค. 1988        รับผิดชอบชาวเขาเผ่าอากา ก.ม. 48 อ. แม่สอด จ. ตาก
 1 พ.ค. 1988 - 1 พ.ค. 2001          เจ้าอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนา ปากน้ำโพ นครสวรรค์
 1 พ.ค. 2001 - 11 เม.ย  2008        เจ้าอาวาสวัดนักบุญเซนต์นิโกลาส   จังหวัดพิษณุโลก  
                                                และวัดคาทอลิกนักบุญร็อค
11 เม.ย  2008 - 30 เม.ย. 2016       เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จ.ตาก, วัดนักบุญอันตน 
                                                ลานกระบือ, กลุ่มคริสตชนแม่ยาม่า (อำเภอวังเจ้า)
                                                และกลุ่มคริสตชนห้วยทู่
30 เม.ย. 2016 - ปัจจุบัน                รับการอบรมต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
เหตุการณ์สำคัญในชีวิต
 
โอกาสฉลองครบ 25 ปีชีวิตสงฆ์  วันเสาร์ ที่  13  พฤษภาคม ค.ศ. 2006  ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
 
คติประจำใจ
 
"ฉันเป็นเครื่องมือ งานเป็นของพระ"