คุณพ่อหลุยส์ ธนันชัย กิจสมัคร

 
คุณพ่อ หลุยส์ ธนันชัย กิจสมัคร

REV. LOUIS  THANANCHAI  KITSAMAK
 
 
คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร  เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1953  จังหวัดนครปฐม  
รับศีลล้างบาปวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1953 วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม  
เป็นบุตรของนายซิลวีโน ซีออน กิจสมัคร และ เทเรซา สมบัติ กิจสมัคร  
มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 2 ของครอบครัว    
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1960          เรียนที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1965-1971 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ตั้งแต่ชั้น
                             ประถมปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ปี ค.ศ. 1972-1974 เป็นครูเณร ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม 
- ปี ค.ศ. 1975-1977 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม จบปริญญาตรี 
                             ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาปรัชญา
- ปี ค.ศ. 1978-1980 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม จบปริญญาตรี
                            ศาสนศาสตร์บัณฑิต  สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1984         สมัครสอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
                           ได้วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1981
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
10 พ.ค. 1981 - 8 เม.ย. 1983      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน 
8 เม.ย. 1983 - 1 พ.ค. 1985        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซาหนองจอก 
8 เม.ย. 1983 - 1 พ.ค. 1985        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ดหัวตะเข้
1 พ.ค. 1985 - 11 พ.ค. 1987       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ 
11 พ.ค. 1987 - 1 พ.ค. 1994       เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อยุธยา
1 พ.ค. 1989 - 1 พ.ค. 1994         ดูแลกลุ่มคริสตชนอ่างทอง
1 พ.ค. 1994 - 2 พ.ค. 1999         เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
2 พ.ค. 1999 - 10 พ.ค. 2004       เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปทุมธานี
10 พ.ค. 2004 - 13 พ.ค. 2009     เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี
10 พ.ค. 2004 - 13 พ.ค. 2009     เจ้าอาวาสวัดนักบุญมัทธิว กำแพงแสน
13 พ.ค. 2009 – 5 พ.ค. 2014      เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี  แปดริ้ว
5 พ.ค. 2014- 13 พ.ค. 2017        เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญ เปโตร บางเชือกหนัง
13 พ.ค. 2017 - ปัจจุบัน               เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
 
 
 
 
 
คติประจำใจ
 "เป็นพระสงฆ์เพื่อมวลชน ทุกคนจะได้รอด"