คุณพ่อยอแซฟ ไชโย กิจสกุล

 
คุณพ่อ ยอแซฟ ไชโย กิจสกุล

REV.  JOSEPH  CHAIYO  KITSAKUL
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ ไชโย  กิจสกุล  เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 จังหวัดนครปฐม  
รับศีลล้างบาปวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จังหวัดนครปฐม  
บิดาชื่อซิลเวสโตร สมยศ กิจสกุล มารดาชื่อมารีอา เง็กซิม กิจสกุล  
มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 2
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน  ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1965-1973 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน  ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 5 
  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ปี ค.ศ. 1973-1975 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
- ปี ค.ศ. 1975-1981 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน 
 จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- 24 มิถุนายน ค.ศ. 1990 - 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 เรียนที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม 
 ประเทศอิตาลีจบปริญญาโท สาขาวิชาการอบรม (ในนามของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1981
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 
 
10 พ.ค.1981 - 8 เม.ย.1983      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
8 เม.ย.1983 - 8 พ.ค.1990        ผู้ช่วยอธิการบ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ โคราช 
8 พ.ค.1990 - 24 มิ.ย.1990       ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ
24 มิ.ย.1990 - 1 พ.ค.1993       ศึกษาต่อวิชาด้านการอบรมที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียนกรุงโรม
1 พ.ค.1993 - 1996                  อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
ปี ค.ศ.1996 - 10 พ.ค. 2004      อธิการสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช (บ้านเณรกลาง) 
10 พ.ค.2004 - 1 พ.ค.2013       พระสงฆ์ประจำสามเณราลัยแสงธรรม  สามพราน
1 พ.ค.2013 - 11 พ.ค. 2019      อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
11 พ.ค. 2019- ปัจจุบัน              รับการอบรมต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
คติประจำใจ  
 "ชีวิตคือการแสวงหา"