คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

 
คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

REV. ANTHONY  PRAYUDH  CHOLHAN
 
 
คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  เกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1954  กรุงเทพมหานคร
รับศีลล้างบาปวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1954  วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน  
บิดาชื่อฟรังซิสเซเวียร์ สุทธิ ชลหาญ  มารดาชื่อมารีอาสมร ชลหาญ  มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน      
เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 6
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1961-1971   เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ปี ค.ศ. 1971-1973   เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5
- ปี ค.ศ. 1974-1975   เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
                              สมัครสอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี ค.ศ. 1975 
                             ได้วุฒิประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (ป.ก.ศ.)
  และปี ค.ศ. 1976     ได้วุฒิประกาศนียบัตรประโยคพิเศษครูมัธยม
- ปี ค.ศ. 1975-1981   เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
                              สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1991-1993  เรียนที่มหาวิทยาลัยลาเตรัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท 
                              สาขาเทวศาสตร์  ว่าด้วยเรื่องของพระศาสนจักร "Ecclesiology" 
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1981
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
     
10 พ.ค.1981 - เม.ย.1983            ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
8 เม.ย.1983 - 10 มิ.ย.1984          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก
10 มิ.ย.1984 - พ.ค.1987             เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก
11 พ.ค.1987 - พ.ค.1989            เลขานุการพระคาร์ดินัลและเลขาธิการสังฆมณฑลฯ
1 พ.ค.1989 - 6 พ.ค.1991           เจ้าอาวาสวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด
6 พ.ค.1991 - 1 พ.ค.1993           ศึกษาต่อที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
                                              วิชาข้อความเชื่อเกี่ยวกับพระศาสนจักร
1 พ.ค. 1993 - 2 พ.ค. 1999         เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
2 พ.ค. 1999 - 10 พ.ค. 2004        เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา
10 พ.ค. 2004 - 13พ.ค. 2009       เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์  คลองจั่น
13 พ.ค. 2009 - 2012                  เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา
ปี ค.ศ. 2012 - ปัจจุบัน ป่วย          พักที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์  คลองจั่น
 
 
 
คติประจำใจ
"ไม่มีความรักใดใหญ่หลวงกว่าการพลีชีพของตนเพื่อมิตรสหาย" (ยน. 15.13)