คุณพ่อเปโตร สุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์

 
คุณพ่อเปโตร สุรสิทธิ์  ชุ่มศรีพันธุ์

REV. PETER  SURASIT  CHUMSRIPHAN
 
 
คุณพ่อ เปรโตร สุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์  เกิดวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1954  
(13  ธันวาคม  ค.ศ.1954  ตามทะเบียนศีลล้างบาป) จังหวัดสมุทรปราการ  
รับศีลล้างบาปวันที่ 16 มกราคม  ค.ศ.1955 วัดพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี
บิดาชื่อยวง เม่งเต็ก แซ่ซิ้ม  มารดาชื่อมาการิตา ยับฟ้า (เฮี้ยะ) แซ่ล้อ  
มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 5
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1961-1969 เรียนที่โรงเรียนราฟาแอล ปากน้ำ ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ปี ค.ศ. 1969-1973 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 
- ปี ค.ศ. 1973-1975 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1975-1981 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
                            สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1983-1986 เรียนที่ Collegio S Ansilino Rome จบปริญญาโท สาขาเทววิทยาด้านศีลศักดิ์สิทธิ์
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1981
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
10 พ.ค.1981 - 8 เม.ย.1983        ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
8 เม.ย.1983 - 13 พ.ย.1986        ศึกษาต่อปริญญาโท ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี วิชาศีลศักดิ์สิทธิ์
13 พ.ย.1986 - 11 พ.ค.1987       รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
13 พ.ย.1986 - 11 พ.ค.1987       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี
11 พ.ค.1987 -  6 พ.ค.1991        เจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
11 พ.ค.1987 - 1 พ.ค.1989         เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี
6 พ.ค.1991 - 15 พ.ค.1992        ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
15 พ.ค.1992 - 5 พ.ค.1996        อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
1 พ.ค.1994 - 5 พ.ค.1996          ผู้ดูแลสุสานอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ที่สามพราน)
5 พ.ค.1996 - 2 พ.ค.1999          ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
2 มิ.ย.1996 - 2 พ.ค.1999           เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมืองพาน เชียงราย
2 พ.ค.1999 - 10 พ.ค.2004         เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
10 พ.ค.2004 - 13 พ.ค.2009       เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ  (กาลหว่าร์)
13 พ.ค. 2009 - 5 พ.ค. 2012       เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
5 พ.ค. 2012 - 13 พ.ค. 2017       ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
5 พ.ค. 2012 - 13 พ.ค. 2017       เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่
1 ส.ค. 2012 - 13 พ.ค. 2017       อุปสังฆราช สังฆมณฑลเชียงใหม่
13 พ.ค. 2017 -  ปัจจุบัน             เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซุ กม.8
 
 
 
 
คติประจำใจ
"เมื่อความมืดเข้ามา จุดเทียนเล่มหนึ่ง ดีกว่าที่จะมัวด่าว่าความมืดนั้น"
 
คุณพ่อมีน้องชายที่บวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
บวชวันที่ 7 มิถุนายน  ค.ศ.  1981
คือ คุณพ่อเปาโล  สุรชัย  ชุ่มศรีพันธุ์