คุณพ่อยอแซฟ วิชา หิรัญญการ

 
คุณพ่อ ยอแซฟ วิชา หิรัญญการ

REV. JOSEPH  VICHA  HIRANYAKARN
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ วิชา หิรัญญการ   เกิดวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1955  จังหวัดนครปฐม
รับศีลล้างบาปวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1955  วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน นครปฐม  
บิดาชื่อยอแซฟ ประสงค์ หิรัญญการ  มารดาชื่อมาการิตา อาลาก็อก ฮวย หิรัญญการ  
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 6 คน เป็นหญิง 4 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 10
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1961-1968 เรียนที่โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ หนองหิน ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1-7
- ปี ค.ศ. 1968-1973 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
- ปี ค.ศ. 1973-1975 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน เป็นเวลา 2 ปี
- ปี ค.ศ. 1975-1981 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
                            จบปริญญาตรี มนุษยศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา
                            และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1982-1986 เรียนที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี
                            จบปริญญาโท 
และปริญญาเอก  สาขากฎหมายพระศาสนจักร
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1981
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
หน้าที่ประจำ
 
10 พ.ค. 1981 -  3 พ.ค. 1982              ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
3 พ.ค. 1982 - 13 พ.ย. 1986               ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี
                                                     จบปริญญาโท และปริญญาเอก สาขากฎหมายพระศาสนจักร
13 พ.ย. 1986 -  6 พ.ค. 1991             ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
16 ก.พ. 1989 -  6 พ.ค. 1991             หัวหน้าศาลพระศาสนจักรแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
6 พ.ค. 1991 -  1 พ.ค. 1993               หัวหน้าสำนักงานวินิจฉัยคดี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1 พ.ค. 1993 -  6 พ.ค. 2001               ผู้อำนวยการสำนักงานวินิจฉัยคดีของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
                                                     และรับผิดชอบงานอบรมเตรียมชีวิตสมรส
                                                    (พักประจำสำนักงานมิสซังฯ)
6 พ.ค. 2001 - 14 พ.ค 2006               เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
14 พ.ค. 2006 - 30 เม.ย. 2011            เจ้าอาวาสวัดวัดพระกุมารเยซู  กม.8
30 เม.ย. 2011 - 1 พ.ค. 2013              เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
1 พ.ค. 2013 - 30 เม.ย. 2016              พักรักษาตัว
30 เม.ย. 2016 - ปัจจุบัน                     ผู้อำนวยการสำนักงานวินิจฉัยคดี
                                                     ดูแลเรื่องการแต่งงานทุกกรณี และงานอบรมเตรียมชีวิตสมรส
                                                     (พักประจำที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์)
 

 

หน้าที่พิเศษ

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 1986-1996       สอนวิชากฎหมายพระศาสนจักร วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
1 พ.ค. 1989 -  6 พ.ค. 1991                    จิตตาธิการอารามคาร์แมล สามพราน นครปฐม
6 พ.ค. 1991 -  1 พ.ค. 1993                    ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
1 พ.ค. 1993 – 6 พ.ค. 2001                    ช่วยงานอภิบาลวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนังกรุงเทพฯ
ปีการศึกษา 2000-2002                           สอนวิชากฎหมายพระศาสนจักร วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
ปีการศึกษา 2009-2010                           สอนวิชากฎหมายพระศาสนจักร วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

 
 
 
 
คติประจำใจ  
"มงกุฎกับกางเขนเป็นของคู่กัน"