คุณพ่อยอแซฟ พงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร

 
คุณพ่อ ยอแซฟ พงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร

REV. JOSEPH PHONGKASEM  SANGVALPETCH
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ พงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1954 กรุงเทพฯ
รับศีลล้างบาปวันที่ 17  ธันวาคม ค.ศ. 1954  วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
บิดาชื่อลี สังวาลย์เพ็ชร  มารดาชื่ออัมพร  สังวาลย์เพ็ชร  
มีพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 7 คน  เป็นหญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 5
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา จบชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1969-1974  เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  
- ปี ค.ศ. 1975-1980 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต    
                             สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1981          ฝึกงานอภิบาลที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปทุมธานี เป็นเวลา 1 ปี
- ปี ค.ศ. 2002          จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาศิลปากร นครปฐม
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1982
ที่ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
โดย  พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
3 พ.ค. 1982 - 8 เม.ย. 1983         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ
8 เม.ย. 1983 - 11 ก.ค. 1985        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
11 ก.ค. 1985 - 1 พ.ค. 1989        เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้
1 พ.ค. 1989 - 4 พ.ค. 1997          ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
1 พ.ค. 1989 - 7 พ.ค. 1994          เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด เพชรบูรณ์
7 พ.ค. 1994 - 4 พ.ค. 1997          เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข เพชรบูรณ์
4 พ.ค. 1997 - 10 พ.ค. 1998        เจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม
10 พ.ค. 1998 - 5 พ.ค. 2002        เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
5 พ.ค. 2002 - 10 พ.ค. 2004        เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน
10 พ.ค. 2004 - 1 พ.ค. 2005        เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
1 พ.ค. 2005 - 13 พ.ค. 2009        เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้าและพักประจำที่วัดพระกุมารเยซู กม.8
13 พ.ค. 2009 - 30 เม.ย. 2011      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา
                                               และจิตตาธิการคณะศรีชุมพาบาล
30 เม.ย.2011 - 5 พ.ค.2012          รับการอบรม และพักประจำบ้านผู้หว่าน
5 พ.ค.2012 - 1 พ.ค.2013            เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา อู่ทอง
1 พ.ค.2013 - 5 พ.ค. 2014           รับการอบรมต่อเนื่อง (On Going Formation)
5 พ.ค. 2014 - 5 พ.ค. 2018          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
5 พ.ค. 2018 - ปัจจุบัน                 เจ้าอาวาสวัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช
 
 
 
 
 
เหตุการณ์สำคัญในชีวิต
 
         โอกาสครบรอบ 25 ปี  ชีวิตสงฆ์   วันอังคาร 1 พฤษภาคม  พ.ศ.  2007  ที่ วัดนักบุญยอแซฟ  ตรอกจันทน์ พร้อมกับคุณพ่อยอห์นวรวุฒิ  กิจสกุล,  คุณพ่อยอห์นบัปติสต์วิวัฒน์ แพร่สิริ, คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สุทศ ประมวลพร้อม   โดย พระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู  เป็นประธาน
 
หมายเหตุ
 
"เมื่อเวลาเป็นเด็กๆ พ่อแม่เคยพร่ำสอนเสมอให้พยายามเป็นคนดี เป็นคนขยัน เวลาใครว่ากล่าวตักเตือน อย่าได้ไปเถียงท่าน เขาว่าก็เพราะเขารักนะลูก แต่จงฟังด้วยความอดทน พยายามฝึกฝนและสร้างคุณงามความดีไว้เถิด อยู่ที่ไหนใครก็รัก เขาไม่ได้หลงรักตัวเราหรอกลูก แต่รักความดี ไว้ใจและวอนขอพระช่วยให้เป็นคนดีเสมออย่าได้ขาด เมื่อได้ดี อย่าลืมขอบพระคุณพระ พระไม่ทรงทอดทิ้งคนที่รักพระองค์" (ข้อเขียนของ คุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลเพ็ชร จากหนังสืออุดมศานต์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1982 โอกาสบวช พระสงฆ์ใหม่)
 
คติประจำใจ
 
  "มีความรู้   มีน้ำใจ   มีพระ   ชนะภัย"