4. คุณพ่อซิลวีโน สนัด วิจิตรวงศ์

 
คุณพ่อซิลวีโน สนัด วิจิตรวงศ์

REV. SILVINO SANAD VICHITRVONG
 
 
คุณพ่อ ซิลวีโน สนัด วิจิตรวงศ์  เกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1940
ภูมิลำเนา 22 หมู่ 4  ตำบลเนื่องเขต  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4
ชื่อบิดา ยอแซฟ ประสิทธิ์ (กิมง้วน) วิจิตรวงศ์ ชื่อมารดา อันนา เหรียญเช็ง วิจิตรวงศ์
 
ศีลล้างบาป ศีลกำลัง
ณ วัด  เซนต์ปอล ณ วัด เซนต์ร็อค ท่าไข่
ทะเบียนศีลล้างบาปเลขที่ 1959 นามนักบุญ  ซิลวีโน
วันที่รับศีลล้างบาป 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1940 วันที่รับศีลกำลัง 18  สิงหาคม  ค.ศ.  1950
โดย คุณพ่อฮังรี การิเอ โดย คุณพ่อแปร์รัวดองต์
พ่อทูนหัว ยอแซฟ วินิต เสนางค์นารถ พ่อทูนหัว กิมเฮง  วิจิตรวงศ์
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1950 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ท่าไข่ จบชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1951-1953 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-3 
- ปี ค.ศ. 1953-1956 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 4-6
- ปี ค.ศ. 1956-1960 เป็นครูเณร สมัครสอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ได้วุฒิ มัธยมปีที่ 8 และวุฒิ ครูพิเศษประถม (พ.ป.)
- ปี ค.ศ. 1961-1967 เรียนที่ บ้านเณรใหญ่ปีนัง (General College) 
  จบปริญญาตรี สาขาปรัชญา และเทวศาสตร์
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร ค.ศ. 1950
- ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อเอากุสติโน สำอางค์ ผิวเกลี้ยง
- ในนามของวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่
- ได้รับศีลบวชขั้นอนุสงฆ์ วันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1967
 ที่ บ้านเณรใหญ่ปีนัง ((General College) มาเลเซีย
โดย พระสังฆราชดีโอนีซีอูส แคลวิน ประมุขสังฆมณฑลมีรี
 
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1967
 ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
 โดย พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน / หน้าที่ประจำ
 
ธ.ค.1967-8 พ.ย.1968            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
                                         (ไปดูแลวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้)
8 พ.ย.1968-1971                  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน และผู้จัดการโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1 ก.พ.1971-1 พ.ค.1979         เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก 
                                          ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก
1 ก.พ.1971-1 พ.ค.1979         เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้
18 ก.ค.1973                         ที่ปรึกษาพระสังฆราช
18 ก.ค.1973-10 พ.ค.1981      เลขานุการพระสังฆราช
 3 ก.ย.1975                         ที่ปรึกษาพระสังฆราช
1 พ.ค.1979-8 เม.ย.1983        จิตตาธิการเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 3 พ.ค.1982-1 พ.ค.1989        รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ
 8 เม.ย.1983-1 พ.ค.1989        ผู้ดูแลวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (รังสิต)
 8 เม.ย.1983-1 พ.ค.1989        ผู้ดูแลวัดน้อยแดนตะวัน (คลองกุ่ม)
 1 พ.ค.1989-1 พ.ค.1994        เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
 1 พ.ค.1989-15 พ.ค.1992      ผู้ดูแลสุสานของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 1 พ.ค.1994-2 พ.ค.1999        เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
 1 พ.ค.1994-2 พ.ค.1999        ผู้อำนวยการฝ่ายการปกครองวัด
 2 พ.ค.1999-10 พ.ค.2004       เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว ฉะเชิงเทรา
10 พ.ค.2004-1 พ.ค.2005        จิตตาภิบาลอารามภคินีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า กรุงเทพฯ
1 พ.ค.2005-ปัจจุบัน                ครบเกษียณอายุ  พักบ้านอับราฮัม สามพราน
 
 
หน้าที่พิเศษ
 
- ที่ปรึกษาพระสังฆราช - กรรมการสภาสงฆ์
- กรรมการ และเลขาธิการสภาอภิบาลสังฆมณฑล - คณะกรรมการฝ่ายปกครองวัด
- หัวหน้าพระสงฆ์เขต 1 - ผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
- ผู้รับผิดชอบสภาอภิบาลระดับวัด - จิตตาธิการชมรมฆราวาสเขต 1 - จิตตาธิการชมรมฆราวาสระดับสังฆมณฑล
 
ผลงาน
 
- เป็นผู้บุกเบิกการก่อตั้งสภาวัด หรือสภาอภิบาลในปัจจุบัน
 
เหตุการณ์สำคัญในชีวิต
 
11 ธ.ค. 1992 ฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ ที่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯพร้อมกับ คุณพ่อสมศักดิ์  ธิราศักดิ์   และคุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์
 
คติประจำใจ
 
"ไม่ใช่ข้าพเจ้าที่มีชีวิตอยู่ แต่เป็นพระคริสตเจ้าที่มีอยู่ในตัวข้าพเจ้า"
 
งานที่ชอบและพอใจ  
 
 "ทำงานกับฆราวาส"