1. คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชัชวาลย์ แสงแก้ว

 
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชัชวาลย์ แสงแก้ว

REV. JOHN BAPTIST CHATCHAVAL SAENGKEO
 
 
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชัชวาลย์ แสงแก้ว  เกิดวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1929 ที่ตำบลเสาชิงช้า กรุงเทพฯ 
บิดาเปโตร วิเชียร แสงแก้ว  มารดาอันนา วัฒนา แสงแก้ว  
ในครอบครัวมีพี่น้ทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 5 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4   
คุณพ่อรับศีลล้างบาป วันที่ 15  เมษายน  ค.ศ. 1929 
ที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์  และศีลกำลังวัดเซนค์ปอล แปดริ้ว 
 
การศึกษา
ปี ค.ศ. 1934   เรียนที่โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมปีที่3 
ปี ค.ศ. 1936   เรียนที่โรงเรียนเซนต์ปอล แปดริ้ว จบชั้นประถมปีที่ 4
ปี ค.ศ. 1940   เรียนที่โรงเรียนทิววิทยาคุณ แปดริ้ว ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6
ปี ค.ศ. 1945   เรียนที่สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา เรียนภาษาลาติน
ปี ค.ศ. 1947   เรียนที่วิทยาลัยปรอปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท 
                    สาขาปรัชญาและเทววิทยา
 
การบวช
 ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1952
ที่ บ้านเณรปรอปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี
โดย พระคาร์ดินัลฟูมาซอน บีออนดี 
 
การปฏิบัติงาน
 
22 พฤศจิกายน ค.ศ.1953     ถวายมิสซาสุขสำราญที่วัดซางตาครู้ส
ปี ค.ศ. 1954-1959              ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี 
ปี ค.ศ. 1959-1965              ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
ปี ค.ศ. 1965-1970              เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง
ปี ค.ศ. 1970                      ประจำสำนักมิสซังฯ กรุงเทพฯ
ปี ค.ศ. 1970-1971              เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
ปี ค.ศ. 1972-1973              เลขานุการพระอัครสังฆราช ประจำสำนักมิสซังฯ กรุงเทพฯ 
                                       และจิตตาธิการอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ
ปี ค.ศ. 1973-1979              ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ 
ปี ค.ศ. 1973-1979              จิตตาธิการอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ
ปี ค.ศ. 1979 -1981             เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
ปี ค.ศ. 1979 -1981             เจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค ท่าไข
ปี ค.ศ. 1979 -1981             เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว
ปี ค.ศ.1981                       ป่วย พักรักษาตัวที่สำนักมิสซังฯ กรุงเทพฯ จิตตาธิการอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ
กรกฎาคม ค.ศ.1996             ป่วยเป็นมะเร็งในลำไส้  เข้ารับการผ่าตัด และพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
4 พฤศภาคม ค.ศ.1997         เกษียณอายุ เข้าพักที่บ้านพักพระสงฆ์อาวุโสของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
ฉลอง 50 ปีแห่งสังฆภาพ
 
ในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2002 ได้มีการจัดพิธีมิสซาฉลองสุวรรณโภชแห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อชัชวาลย์ ณ อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ร่วมกับพระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค และบรรดาพระสงฆ์ในโอกาสนี้คุณพ่อชัชวาลย์ประธานในพิธีได้ให้ข้อคิดในบทเทศน์ ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า
 
“พ่ออยากจะบอกว่าให้เราได้ทำตามตัวอย่างของพระแม่  ที่เมื่อได้รับข่าวจากเทวดาถึงการจะมาบังเกิดของพระกุมารเจ้า  แม่พระน้อมรับ และสรรเสริญขอบพระคุณพระเป็นเจ้า และนั่นหมายความว่า ทุกครั้งที่เราสวดบท “วันทามารีอา” เพื่อสรรเสริญและวอนขอต่อแม่พระ แม่พระก็จะนำคำเสนอวิงวอนของเราไปทูลวิงวอนต่อพระเป็นเจ้าอีกต่อหนึ่งด้วย     ขอให้เชื่อและมั่นใจว่าคำสรรเสริญที่เราได้วิงวอนได้ถวายพระไปนั้นมีคุณค่ามากจริงๆ อย่าลืมที่จะสวดบทวันทามารีอา สวดสายประคำบ่อยๆด้วย”   จากบทเทศน์ของคุณพ่อแสดงให้เห็นถึงความรักและความศรัทธาเป็นพิเศษต่อแม่พระ ซึ่งคุณพ่อได้วางทุกสิ่งไว้ในคำเสนอวิงวอนของแม่พระเสมอตั้งแต่เยาว์วัยจากการสั่งสอน และเป็นแบบอย่างในด้านความศรัทธาของมารดา 
 
ในโอกาสนี้พระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู ได้กล่าวถึงคุณพ่อชัชวาลย์ ความตอนหนึ่งว่า
 
“คุณพ่อชัชวาลย์ได้รับคำสั่งให้ไปเรียนที่กรุงโรม    หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเณรไทยคนแรกที่ได้เรียนที่โรม  ช่วงเวลา 5-6 ปีที่นั่นก็ประสบปัญหามาก  คุณพ่อมักจะเป็นหวัด กลัวหนาว วันที่คุณพ่อบวชเป็นพระสงฆ์ที่กรุงโรมตรงกับวันฉลองอัครสาวกโทมัส  แต่เราก็ว่า โทมัสเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ อันว่าชีวิตการทำงานของคุณพ่อเท่าที่ทราบก็มีทั้งผิดหวังและสมหวัง และบางครั้งผิดหวังมากๆ แต่ความใจเด็ดเดี่ยวของคุณพ่อก็ได้พยายามปฏิบัติ ยึดแม่พระเป็นหลักและดำเนินชีวิตพระสงฆ์อย่างดีตลอดมาจนถึงวันนี้” 
 
บั้นปลายชีวิต 
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1996 คุณพ่อชัชวาลย์ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ เข้ารับการผ่าตัดและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และตั้งแต่ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา คุณพ่อได้เกษียณอายุ  และเข้าพักที่บ้านพักพระสงฆ์อาวุโสของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แต่เนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำนวยคุณพ่อจึงพักรักษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เกือบตลอดเวลา