2. คุณพ่อโทมัสบัณฑิต (กิมเซี้ยะ) ปรีชาวุฒิ

 
คุณพ่อโทมัส บัณฑิต (กิมเซี้ยะ) ปรีชาวุฒิ

Rev.Thomas Bandit Prichavut
 
 
คุณพ่อโทมัส บัณฑิต (กิมเซี้ยะ) ปรีชาวุฒิ เกิดวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.1919 กรุงเทพฯ
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1
ชื่อบิดายอแซฟ บุญนาค ปรีชาวุฒิ  ชื่อมารดากาทารีนา กิมเฮียง ปรีชาวุฒิ
ศีลล้างบาปวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด  ศีลกำลังวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1926-1932 เรียนที่โรงเรียนบ้วยกุ่ย (โรงเรียนของวัดกาลหว่าร์) ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1932-1939 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-6 
- ปี ค.ศ. 1946-1950 เรียนที่สสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี
- ปี ค.ศ. 1950-1955 เรียนที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง จบปรัชญา และเทวศาสตร์
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร ค.ศ. 1946
- ในนามของวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
- ได้รับศีลบวชขั้นอุปานุสงฆ์ วันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1956
ที่ วัดน้อย สำนักพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ถนนสาทร กรุงเทพฯ
โดย พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ
- ได้รับศีลบวชขั้นอนุสงฆ์ วันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1956
ที่ วัดน้อย สำนักพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ถนนสาทร กรุงเทพฯ
โดย พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1956
ที่ วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
โดย พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน
 
1955 - 1956                        โปรบาซีโอ (ก่อนบวช) ที่วัดนักบุญเปาโล บ้านนา นครนายก (คุณพ่อโกเชต์ เจ้าอาวาส)
27 พ.ค. 1956-พ.ค.1957         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
มิ.ย. 1957-ม.ค. 1958             รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา นครนายก
                                          รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี 
มี.ค. 1958-27 ส.ค. 1962        เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สมุทรปราการ
27 ส.ค. 1962-7 เม.ย.1967     ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
ส.ค. 1962-1967                   ไปดูแลวัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้ (มาจากกาลหว่าร์)
 7 เม.ย. 1967-10 ก.ค. 1970    เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
10 ก.ค. 1970-1 พ.ค. 1979     เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปทุมธานี
 1 พ.ค. 1979-7 พ.ค. 1983     เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
 4 ธ.ค. 1981-7 พ.ค. 1983      ผู้ฟังแก้บาปพิเศษ ประจำอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ
 7 พ.ค. 1983-1 พ.ค. 1985     เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง กรุงเทพฯ
 1 พ.ค. 1985-1 พ.ค. 1986     ผู้ดูแลวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น กรุงเทพฯ
 1 พ.ค. 1986-6 พ.ค. 1991     ผู้ดูแลวัดประจำโรงเรียนมารีสวรรค์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 6 พ.ค. 1991-14 พ.ค. 1995    ลาเกษียณ พักประจำบ้านพักพระสงฆ์ชรา สามพราน
 
ผลงานของคุณพ่อ
 
ปี ค.ศ. 1958             ปรับปรุง และบูรณะวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สมุทร ปราการ
                              ปรับปรุง และบูรณะบ้านพักพระสงฆ์
                              สร้างบ้านพักซิสเตอร์, สร้างหอระฆัง และจัดซื้อระฆัง 3 ใบ
ปี ค.ศ. 1962-1967     สร้างวัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้
                              สร้างโรงเรียนมาเรียลัย หัวตะเข้ เป็นอาคารไม้
ปี ค.ศ. 1970             ปรับปรุง และบูรณะวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปทุมธานี
ปี ค.ศ. 1983             ปรับปรุง และบูรณะวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง กรุงเทพฯ
                              ปรับปรุงและบูรณะโรงเรียนตรีมิตรวิทยา, หอประชุม และบ้านพักพระสงฆ์
 
มรณะ
 
14 พฤษภาคม ค.ศ. 1995     มรณภาพที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
18 พฤษภาคม ค.ศ. 1995     ทำพิธีปลงศพที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญช เป็นประธาน
ฝังที่สุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม