3. คุณพ่อยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์

 
คุณพ่อ ยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์

Rev.Joseph Savieng Surasarang
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์   เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1927
ภูมิลำเนา ตำบลบางกุ้ง   อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 9 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4
ชื่อบิดา มีคาแอล สวัสดิ์ ศุระศรางค์    ชื่อมารดา อันนา สง่า (เยื่อ) ศุระศรางค์ (ยันต์เจริญ)
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ.1937-1939 เรียนที่โรงเรียนนิยมราษฎร์ อ่างทอง ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 3
- ปี ค.ศ.1940 เรียนที่โรงเรียนแสงทองวิทยา จบชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ.1940-1945 เรียนที่บ้านเณรพระหฤทัย บางช้าง จบชั้นมัธยมปีที่ 1
- ปี ค.ศ.1945-1947 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จบชั้นมัธยมปีที่ 6
- ปี ค.ศ.1947-1950 เป็นครูสอนเรียน เป็นเวลา 3 ปี
- ปี ค.ศ.1950-1956 เรียนที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง จบปรัชญา และเทวศาสตร์
- ปี ค.ศ.1959 สอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ ปประกาศนียบัตรวิชาครูชั้นต้น (ป.ก.ศ. ต้น)
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร ค.ศ. 1940
- ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อบรัวซาต์
- ในนามของวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อยุธยา
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1957
ที่ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ
โดย พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน
 
1957-3  มี.ค.1960               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
มี.ค.1960-ก.ค.1961             รักษาการแทน (วัดนครสวรรค์)
ก.ย.1962-พ.ย.1962             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสนวัดลำไทร (ไปช่วยงานวัดหนองจอก)
ม.ค.1963-มี.ค.1965             รักษาการแทน วัดนครสวรรค์
1965-1967                        บ้านเณรเล็กนักบุญยอแซฟ สามพราน
เม.ย.1967-พ.ค.1973           เจ้าอาวาสวัดบ้านแพน ไปช่วยงานวัดเกาะใหญ่ วัดน้อยบ้านปลายนา
พ.ค.1973-17 มี.ค.1974        เจ้าอาวาสวัดบางเชือกหนัง
17 มี.ค.1974-1 พ.ค.1979     เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
1 พ.ค.1979-8 เม.ย.1983      เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส
8 เม.ย.1983-10 มิ.ย.1984     วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
10 มิ.ย.1984-1 พ.ค.1989      สำนักมิสซัง (แผนกต้อนรับ) และไปช่วยงานที่วัดบางสะแก 
1 พ.ค.1989-8 พ.ค.1990       เหรัญญิกสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
8 พ.ค.1990-2 ก.ค.1993       อภิบาลผู้ต้องขังและผู้เดินทาง ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น
2 ก.ค.1993 มรณะ              ด้วยโรคมะเร็งที่ตับ ที่ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
5 ก.ค. 1993                       ทำพิธีปลงศพที่วัดนักบุญเปโตร  สามพราน นครปฐม
                                           บรรจุศพ ณ สุสาน วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม