5. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย (ฮั้วเซี้ยง) กิจบุญชู

 
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย (ฮั้วเซี้ยง) กิจบุญชู
REV. MICHAEL CARDINAL MICHAI  KITBUNCHU