7. คุณพ่อยอห์น มารีย์ เวียนเน ทัศไนย์ คมกฤส

  • Print
คุณพ่อ ยอห์น มารีย์ เวียนเน  ทัศไนย์ คมกฤส

REV. JOHN MARY VIENNEY THASANAI KOMKRIS
 
 
คุณพ่อ ยอห์น มารีย์ เวียนเน ทัศไนย์  คมกฤส  เกิดวันที่ 18 กันยายน ค.ศ 1935
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 6 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1
ชื่อบิดา หลุยส์ มารี ทวน คมกฤส   ชื่อมารดา เอลีซาเบธ แอลซา คมกฤส (ชไนเดอร์)
ศีลล้างบาป ศีลกำลัง
ณ วัด  หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1940-1942 เรียนที่โรงเรียนมาแตร์เดอี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมปีที่ 1
- ปี ค.ศ. 1942-1944 เรียนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 2-3 
- ปี ค.ศ. 1944-1945 เรียนที่โรงเรียนประชาบาล สวรรคโลก จบชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1945-1948 เรียนที่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง ราชบุรี ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-3
- ปี ค.ศ. 1948-1951 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 4-6  
- ปี ค.ศ. 1951-1954 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา
- ปี ค.ศ. 1954-1957 เรียนที่วิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท สาขาปรัชญา 
- ปี ค.ศ. 1957-1961 เรียนที่วิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1973-1976 เรียนที่สถาบันบีบรีกุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี (Pont. Instituto Biblicum)
                             จบปริญญาโท สาขาพระคัมภีร์
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร ค.ศ. 1948
- ในนามของวัดอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1960
ที่ วิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี
โดย พระคาร์ดินัลเปโตร อากายาเนียน
 
 
การปฏิบัติงาน / หน้าที่ประจำ
 
ธ.ค. 1961-พ.ค.1962             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
พ.ค. 1962-มี.ค.1965             อาจารย์ประจำบ้านเณรศรีราชา ชลบุรี
มี.ค.1965-28 ก.ค.1965          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
28  ก.ค.1965-พ.ค.1967        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
ก.พ.1965-พ.ค.1967             ดูแลวัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้ (มาจากวัดกาลหว่าร์)
ธ.ค.1968-ก.พ.1969              ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
1969-1973                          อาจารย์ประจำสามเณราลัยใหญ่ปีนัง มาเลเซีย
1973-ก.ค.1976                    ศึกษาต่อที่กรุงโรม วิชาพระคัมภีร์
ส.ค.1976                            อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม (สอนวิชาพระคัมภีร์)
8 พ.ค. 1990-6 พ.ค. 1991      ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลาภิบาล
8 พ.ค. 1990-6 พ.ค. 1991      ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญหลุยส์มารีย์ฯ บางแค
6 พ.ค. 1991-14 พ.ค.2000     จิตตาธิการอารามคาร์แมล สามพราน
1 พ.ค. 1994                        ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
4 พ.ค. 1997                        ช่วยงานอภิบาลวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
                                         ลาเกษียณอายุ  พักบ้านอับราฮัม  สามพราน