7. คุณพ่อยอห์น มารีย์ เวียนเน ทัศไนย์ คมกฤส

คุณพ่อ ยอห์น มารีย์ เวียนเน  ทัศไนย์ คมกฤส

REV. JOHN MARY VIENNEY THASANAI KOMKRIS
 
 
คุณพ่อ ยอห์น มารีย์ เวียนเน ทัศไนย์  คมกฤส  เกิดวันที่ 18 กันยายน ค.ศ 1935
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 6 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1
ชื่อบิดา หลุยส์ มารี ทวน คมกฤส   ชื่อมารดา เอลีซาเบธ แอลซา คมกฤส (ชไนเดอร์)
ศีลล้างบาป ศีลกำลัง
ณ วัด  หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1940-1942 เรียนที่โรงเรียนมาแตร์เดอี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมปีที่ 1
- ปี ค.ศ. 1942-1944 เรียนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 2-3 
- ปี ค.ศ. 1944-1945 เรียนที่โรงเรียนประชาบาล สวรรคโลก จบชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1945-1948 เรียนที่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง ราชบุรี ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-3
- ปี ค.ศ. 1948-1951 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 4-6  
- ปี ค.ศ. 1951-1954 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา
- ปี ค.ศ. 1954-1957 เรียนที่วิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท สาขาปรัชญา 
- ปี ค.ศ. 1957-1961 เรียนที่วิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1973-1976 เรียนที่สถาบันบีบรีกุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี (Pont. Instituto Biblicum)
                             จบปริญญาโท สาขาพระคัมภีร์
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร ค.ศ. 1948
- ในนามของวัดอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1960
ที่ วิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี
โดย พระคาร์ดินัลเปโตร อากายาเนียน
 
 
การปฏิบัติงาน / หน้าที่ประจำ
 
ธ.ค. 1961-พ.ค.1962             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
พ.ค. 1962-มี.ค.1965             อาจารย์ประจำบ้านเณรศรีราชา ชลบุรี
มี.ค.1965-28 ก.ค.1965          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
28  ก.ค.1965-พ.ค.1967        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
ก.พ.1965-พ.ค.1967             ดูแลวัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้ (มาจากวัดกาลหว่าร์)
ธ.ค.1968-ก.พ.1969              ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
1969-1973                          อาจารย์ประจำสามเณราลัยใหญ่ปีนัง มาเลเซีย
1973-ก.ค.1976                    ศึกษาต่อที่กรุงโรม วิชาพระคัมภีร์
ส.ค.1976                            อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม (สอนวิชาพระคัมภีร์)
8 พ.ค. 1990-6 พ.ค. 1991      ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลาภิบาล
8 พ.ค. 1990-6 พ.ค. 1991      ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญหลุยส์มารีย์ฯ บางแค
6 พ.ค. 1991-14 พ.ค.2000     จิตตาธิการอารามคาร์แมล สามพราน
1 พ.ค. 1994                        ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
4 พ.ค. 1997                        ช่วยงานอภิบาลวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
                                         ลาเกษียณอายุ  พักบ้านอับราฮัม  สามพราน