9. คุณพ่อร็อค วิศิษฏ์ หริพงศ์


คุณพ่อ ร็อค วิศิษฏ์ หริพงศ์

REV. ROCK VISIT HARIPHONG
 
 
คุณพ่อ ร็อค วิศิษฐ์ (ฟุกหยุน) หริพงศ์ (แซ่อึ๊ง) เกิดวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1933  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด  8 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 5 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 5
ชื่อบิดา ยอแซฟ ถิน หริพงศ์ (แซ่อึ๊ง)  ชื่อมารดา อักแนส นาค หริพงศ์ (แซ่อึ๊ง)
ศีลล้างบาป ศีลกำลัง
ณ วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ณ วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1942-1944 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1-2 
- ปี ค.ศ. 1944-1946 เรียนที่โรงเรียนสันติภาพ แปดริ้ว ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 3-4 
- ปี ค.ศ. 1946-1949 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-3
- ปี ค.ศ. 1950-1953 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 4-6
- ปี ค.ศ. 1953-1958 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา เป็นเวลา 5 ปี 
- ปี ค.ศ. 1958-1963 เรียนที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง (General College) จบปริญญาตรี สาขาปรัชญา 
และเทววิทยา
- สมัครเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน ได้วุฒิครูพิเศษมัธยม
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร ค.ศ. 1946
- ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อฮังรี การิเอ
- ในนามของวัด เซนต์ร็อค ท่าไข่
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1963
ที่ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
โดย พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง  ประมุขสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน/หน้าที่ประจำ
 
24 มี.ค.1963-ก.พ. 1968             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
ก.พ.1968-เม.ย.1973                 เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา นครนายก
ก.พ.1968- เม.ย.1973                เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี นครนายก
2 ส.ค.1973- 15 ส.ค.1977          เจ้าอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพฯ 
15 ส.ค.1977-1 พ.ค.1979          เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
1 พ.ค.1979-3 พ.ค.1982            เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด สมุทรปราการ
3 พ.ค.1982- 23 เม.ย.1987        เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด บ้านแพน อยุธยา 
3 พ.ค.1982-23 เม.ย.1987         และไปดูแลวัดน้อยบ้านปลายนา
23 เม.ย.1987-1 พ.ค.1994         เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
23 เม.ย.1987-1 พ.ค.1994         ดูแลกลุ่มคริสตชนอู่ทอง และบางหลวง
1 พ.ค.1994-10 พ.ค.1998         เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สมุทรปราการ
10 พ.ค. 1998                         เกษียณอายุ
10 พ.ค.1998-14 พ.ค.2000       พักที่บ้านพักพระสงฆ์อาวุโสของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
14 พ.ค.2000- 5 พ.ค.2002        ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
1 พ.ค.2001-5 พ.ค. 2002          เจ้าอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
5 พ.ค. 2002-ปัจจุบัน                เกษียณอายุ พักที่บ้านพักพระสงฆ์อาวุโสของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ