สมัยพระสังฆราชแปร์รอส ค.ศ.1909-1947

Display # 
Title Author Hits
31. คุณพ่อเอากุสติโน สำอางค์ ดำรงธรรม Written by หอจดหมายเหตุ 508
32. คุณพ่อวินแซนเต วรงค์ สุขพัฒน์ Written by หอจดหมายเหตุ 537
33. คุณพ่อซิริล ศิรินทร์ หัวใจ Written by หอจดหมายเหตุ 513
34. คุณพ่อราฟาแอล บุญมี รักสงบ Written by หอจดหมายเหตุ 611
35. คุณพ่อเลาแรนเต กิมค้วง กฤษเจริญ Written by หอจดหมายเหตุ 492
36. คุณพ่อรอแบรต์ ประพล ธรรมพิชัย Written by หอจดหมายเหตุ 486
37. คุณพ่ออังแซลม์ เสงี่ยม ร่วมสมุห์ Written by หอจดหมายเหตุ 543
38. คุณพ่อเอมิล ราช อารีพรรค Written by หอจดหมายเหตุ 510
39. คุณพ่อกัสต็อง เด้ย Written by หอจดหมายเหตุ 435
40. คุณพ่อนอแอล เลี่ยม Written by หอจดหมายเหตุ 586

Page 4 of 7