1. คุณพ่ออันตน โตอัน ตาน โชติผล

 
คุณพ่ออันตน (ยวง บัปติสตา) ตาน โชติผล
 
Anton
 
ประวัติโดยสังเขป:
คุณพ่ออันตน  ตาน เกิดวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.1878  ที่จันทบุรี ได้รับศีลล้างบาปที่วัดแม่พระปฎิสนธินิรมล จันทบุรี  
สมัครเข้าบ้านเณรเล็กในปี ค.ศ.1891  เรียนที่สามเณราลัยพระหฤทัย บางช้าง  เป็นเวลา 8 ปี เมื่อจบหลักสูตรของบ้านเณรแล้ว  ออกมาเป็นครูสอนเรียนตามวัด 4 ปี  แล้วกลับเข้าไปศึกษาต่อวิชาปรัญา และเทวศาสตร์ ที่บ้านเณรใหญ่บางช้าง อีก 7 ปี ได้รับศีลน้อยขั้นต่างๆ  ที่บ้านเณรบางช้าง และได้รับศีลบวชขั้นอุปานุสงฆ์ ในเดือนมกราคม ค.ศ.1910 ที่วัดน้อย ที่วัดน้อย สามเณราลัยพระหฤทัย บางช้าง โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส 
 
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1910  ที่บ้านเณรพระหฤทัย บางช้าง สมุทรสงคราม  โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ พร้อมกับเพื่อนรวม 9 องค์ คือ คุณพ่ออันตน ตาน  โชติผล , คุณพ่อทิมอเทว นพ โชติพงษ์ 
 
ค.ศ.1910 - 1914         เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดน้อยนักบัญยอแซฟ อยุธยา และดูแลวัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด 
                                และ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ บ้านปลายนา
ค.ศ.1914 - 1917         เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด, วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ บ้านปลายนา, 
                                วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
ค.ศ.1917 - 1926         เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
                                และในระหว่างเดือนมิถุนายน ค.ศ.1918 - เมษายน ค.ศ.  1919  
                                เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ชลบุรี
ปี ค.ศ.1920                ไปช่วยงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
ค.ศ.1926 - 1938         เป็นเจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
ค.ศ.1938 - 1945         เป็นเจ้าอาวาสวัดวันยาว จันทบุรี
ค.ศ.1944                   มีการแบ่งแยกมิสซังจันทบุรี ออกจากมิสซังกรุงเทพฯ
                                คุณพ่ออันตน ตาน ได้ย้ายไปสังกัดมิสซังจันทบุรี
2 มกราคม ค.ศ.1947    มรณภาพที่จันทบุรี