2. คุณพ่ออาแล็กซิส กิม

 

คุณพ่ออาแล็กซิส กิม

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
31 พ.ค. 1879 21 พ.ค.1910  พระสังฆราชแปร์รอส บ้านเณรบางช้าง 9 ต.ค. 1933 วัดจันทบุรี