3. คุณพ่อบอนิฟาซ ยวง

 
คุณพ่อบอนิฟาซ (ยวง บัปติสตา) โกศล  (ยวง) รูจีรัตน์
 
 
ประวัติโดยสังเขป:
คุณพ่อบอนิฟาซ ยวง เกิด ปี ค.ศ.1873 ที่ตลาดน้อย กรุงเทพฯ ได้รับศีลล้างบาปที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ มีชื่อนักบุญศีลล้างบาปว่า “ยวง บัปติสตา” เมื่อบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว ได้รับชื่อใหม่ว่า “บอนิฟาซ” แล้วในปี ค.ศ.1941 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “ยวง” เป็น “โกศล” ตามรัฐนิยมในสมัยนั้น
 
สมัครเข้าบ้านเณรในปี ค.ศ.1891 เรียนที่บ้านเณรเล็กพระหฤทัย บางช้าง เป็นเวลา 8 ปี ปี ค.ศ.1899  ไปรับการทดลองใจด้วยการเป็นครูสอนเรียนตามวัดต่างๆ เป็นเวลา 4 ปี จนถึง ปี ค.ศ.1903 จึงกลับเข้าเรียนในบ้านเณรใหญ่บางช้าง เป็นเวลา 7 ปี จบวิชาปรัชญาและเทวศาสตร์ ได้รับศีลโกน จากพระสังฆราชยัง หลุยส์ เวย์ 
ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  กรุงเทพฯ  และได้รับศีลน้อยขั้นต่างๆ ที่บ้านเณรใหญ่บางช้าง
 
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.1910 ที่บ้านเณรพระหฤทัย บางช้าง จากพระสังฆราช เรอเน  แปร์รอส พร้อมกับเพื่อนรวม 9 องค์ คือ คุณพ่อบอนิฟาซ (ยวง) โกศล  รูจีรัตน์ , คุณพ่อมาร์แซล จงสวัสดิ์ อารีอร่าม, คุณพ่อยาโกเล แจง  เกิดสว่าง, คุณพ่อทิมอเทว นพ โชติพงษ์, คุณพ่ออันตน ตาน  โชติผล, คุณพ่อโทมัส วิวัฒน์ (แซน) สมานจิต, คุณพ่อเรมุนโด รัตน์ วงษ์ชีวี, คุณพ่อปาสกัล ฟิลิป ลิฟ , คุณพ่ออเล็กซิส  กิม 
 
• ค.ศ.1910                เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
• ค.ศ.1914 - 1916      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
• ค.ศ.1915 - 1916      เจ้าอาวาสวัดพระนามพระเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี
• ค.ศ.1916                เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
• ค.ศ.1916 - 1924      ช่วยงานที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี และช่วยงานที่วัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 
                                สมุทรสาคราม
• ค.ศ.1925 - 1926      รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน นครปฐม
• ค.ศ.1926 - 1927      ช่วยงานที่วัดนักบุญอันนา ปากน้ำโพ นครสวรรค์
• ค.ศ.1927 - 1928      ช่วยงานที่วัดเซนต์นิโคลาส พิษณุโลก
• ค.ศ.1928 - 1930      ช่วยงานที่วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี
• ค.ศ.1930 - 1938      ช่วยงานที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
• ค.ศ.1933                ช่วยงานที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน สมุทรสาคร
• ค.ศ.1938 - 1940      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ และดูแลวัดนักบุญอันเดร บางภาษี นครปฐม
• ค.ศ.1940 - 1941      ช่วยงานวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ชลบุรี
• ค.ศ.1945 - 1946      เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐมและเจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
• ค.ศ.1946 - 1950      ช่วยงานที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
• ค.ศ.1951                เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
• ค.ศ.1951                ลาเกษียณ
• 6 พ.ย. ค.ศ.1952      มรณภาพที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
• 8 พ.ย. ค.ศ.1952      ทำพิธีปลงศพและฝังภายในวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์