5. คุณพ่อตีมอเทว นพ โชติพงษ์

 
คุณพ่อตีมอ(เปโตร)  เทว นพ  โชติพงษ์
 
 
 ประวัติโดยสังเขป:
 คุณพ่อทิมอเทว นพ โชติพงษ์   เกิดวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ.1879 ที่จันทบุรี   
• รับศีลล้างบาป วันที่ 29 มีนาคม ค.ศ.1879 
• ค.ศ.1891 - 1899           เรียนที่สามเณราลัย บ้างช้าง สมุทรสงคราม เป็นเวลา 8 ปี 
• ค.ศ.1899 - 1903           เป็นครูเณรที่วัดบางนกแขวก สมุทรสงคราม 4 ปี 
• 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1910  บวชเป็นพระสงฆ์ี่ที่บ้านเณรบางช้าง โดย พระสังฆราช เรอเน แปร์รอส
• ค.ศ.1911 - 1914           เป็นผู้ช่วยเจ้าอา่วาสวัดนครชัยศรี
• ค.ศ.1915 - 1928           เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในเขตบางนกแขวก และไปดูแลวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย ราชบุรี
• ค.ศ.1929 - 1934           เป็นเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 
24 มีนาคม ค.ศ.1934      มรณภาพที่วัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
                                    และทำพิธีปลงศพและฝังที่สุสานนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม รวมอายุ 55 ปี