8. คุณพ่อเรมุนโด รัตน์ วงษ์ชีวิ

 
คุณพ่อเรมุนโด  รัตน์
  
 ประวัติโดยสังเขป:
 คุณพ่อเรมุนโด  เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ.1879  ที่จันทบุรี ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.1910  ที่บ้านเณรบางช้าง โดยพระสังฆราช เรอเน ปร์รอส
 
• ค.ศ.1914 - 1918    เป็นเจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญ
• ค.ศ.1916 - 1917    เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านแป้ง
• ค.ศ.1917 - 1920    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามเสน
• ค.ศ.1922 - 1924    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านปลายนา วัดเจ้าเจ็ด และวัดหน้าโคก
• ค.ศ.1925 - 1929    เป็นเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง
• ค.ศ.1929 - 1941    เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำโพ
• ค.ศ.1938 - 1941    เป็นหัวหน้าเขตปากน้ำโพ คลุมถึงพิษณุโลก
• ค.ศ.1941 - 1950    ดูแลวัดจันทบุรี  ค.ศ.1944 สังกัดมิสซังจันทบุรี
• มรณะวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1950 ฝังที่จันทบุรี