9. คุณพ่อโทมา แซน

 
คุณพ่อโทมา แซน
  
ประวัติโดยสังเขป:
 คุณพ่อโทมา แซน เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.1873  ที่จังหวัดจันทบุรี  รับศีลล้างบาปที่วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
ค.ศ.1891   เข้าบ้านเณรเล็กบางช้าง เรียนเป็นเวลา 8 ปี
ค.ศ.1899   เป็นครูสอนเรียนตามวัดเป็นเวลา 4 ปี
ค.ศ.1903   เรียนต่อที่บ้านเณรใหญ่บางช้าง เ้็ป็นเวลา 7 ปี จบหลักสูตรปรัชญา และเทวศาสตร์
18 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1910 ได้รับศีลบวชขั้นอุปานุสงฆ์ ที่บ้านเณรบางช้าง โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส
21 พฤษภาคม ค.ศ.1910 ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ที่บ้านเณรพระหฤทัย บางช้าง พร้อมกับเพื่อนรวม 9 องค์
ค.ศ.1911   ช่วยงานที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร จนถึงปี ค.ศ.1914 และปี ค.ศ.1918 - 1921
ค.ศ.1922   ช่วยงานที่วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า นครนายก 
ค.ศ.1924 - 1926  ไปช่วยงานที่วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา (หัวควาย) คุณพ่อได้สร้างวัดเสาวภาหลังใหม่ และมีการส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ คุณพ่อได้จัดส่งเด็กชายสงวน สุวรรณศรี  เข้าบ้านเณร ต่อมาเณรคนนี้ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ และได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชประมุขมิสซังจันทบุรี
ค.ศ.1926  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด โคราช รับหน้าที่ดูแลวัดนักบุญเทเรซา  โนนแก้ว
ค.ศ.1935   ช่วยงานวัดต่างๆ ในเขตลำไทร และนครนายก รับหน้าที่ดูแลวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี และวัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า
ค.ศ.1948  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
ค.ศ.1951  ได้ขอลาออกจากหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพักประจำอยู่ที่วัดพระนามพระเยซู  ชลบุรี
7 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1960  ฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ ที่วัดพระนามพระเยซู ชลบุรี
28 มิถุนายน ค.ศ.1965  มรณภาพที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
30 มิถุนายน ค.ศ.1965  ทำพิธีปลงศพ ที่วัดอัสสัมชัญ โดยพระสังฆราช ยอแซฟ ยวง นิตโย ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ และพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี  ประมุขมิสซังจันทบุรีเป็นประธานในพิธี