10. คุณพ่อยอแซฟ ยี่

 

คุณพ่อยอแซฟ  ยี่

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
 ก.ย.1887 21 พ.ค.1910 พระสังฆราชแปร์รอส  บ้านเณรบางช้าง  1941  วัดหัวไผ่