21. คุณพ่อเฟรเดริก อุ่น จิตต์ชอบค้า

 
คุณพ่อเฟรเดริก อุ่น   จิตต์ชอบค้า 
  
ประวัติพอสังเขป:
  
• เกิดวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1891   ที่สามเสน
• ค.ศ. 1904    เรียนที่สามเณราลัยพระหฤทัย บางนกแขวก
• บวช วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1921  ที่วัดอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส
 
การปฏิบัติงาน
• ค.ศ. 1921 - 1929           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
• ค.ศ. 1924 - 1926           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี นครนายก
• ค.ศ. 1930 - 1934           ช่วยงานที่วัดพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล จันทบุรี
• ค.ศ.1935 - 1951            เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง กรุงเทพฯ
• มรณะ วันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1953    ที่บ้านพักพระสงฆ์ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
           วันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1953    ทำพิธีปลงศพและฝัง ที่วัดคอนเซปชัญ กรุงเทพฯ