22. คุณพ่อเทโอฟิล เซ่งฮง กิจบุญชู

 
คุณพ่อเทโอฟิล  ยวง เซ่งฮง   กิจบุญชู
 
ประวัติพอสังเขป:
คุณพ่อเทโอฟิล  ยวง เซ่งฮง   กิจบุญชู  เกิดวันที่ 24  กันยายน ค.ศ. 1888 ที่นครชัยศรี นครปฐม 
เป็นบุตรของเปโตร เปียก และโรซาสิ่ว รับศีลบวช เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1921  
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส
 
การปฏิบัติงาน 
• ค.ศ. 1921 - 1930     ช่วยงานวัดในเขตจันทบุรี
• ค.ศ. 1930 - 1933     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร ปทุมธานี
                               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุึญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพฯ
• ค.ศ. 1933 - 1938     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค ข่าไข่ ฉะเชิงเทรา และดูแลวัดในเขตแปดริ้ว ฉะเชิงเทรา
• ค.ศ. 1938 - 1945     เป็นเจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด สมุทรปราการ
• ค.ศ. 1945 - 1947     เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พราะลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
                               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้ กรุงเทพฯ
• ค.ศ. 1947 - 1969     เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน สมุทรสาคร
• ค.ศ. 1969               ลาเกษียณ พักอยู่ที่บ้านพักพระสงฆ์ชรา สามพราน
• มรณะ 16 กันยายน ค.ศ. 1973    ที่บ้านยอแซฟ สามพราน 
  19 กันยายน ค.ศ. 1973             ทำพิธีปลงศพและฝังที่สุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม รวมอายุ 85 ปี