23. คุณพ่ออัมบรอซิโอ กิ๊น

 
อัมบรอซิโอ กิ๊น  มิลลุกูล (พ่อเตี้ย)
 
ประวัติพอสังเขป :
อัมบรอซิโอ กิ๊น  มิลลุกูล (พ่อเตี้ย) เกิดวันที่ 24 มิุถุนายน ค.ศ. 1894 ที่สามเสน กรุงเทพฯ 
บิดาชื่อ นายทัน  มารดา ชื่อ นางล่อง  ได้รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1926 
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดย พระสังฆราช เรอเน แปร์รอส 
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ. 1927 - 1930     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ บ้านปลายนา อยุธยา
ค.ศ. 1927 - 1930     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด
                             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก
ค.ศ. 1930 - 1940     เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน นครราชสีมา
ค.ศ. 1941 - 1942     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด
ค.ศ. 1942               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ และดูแลวัดนักบุญอันนา ท่าจีน สมุทรสาคร
ค.ศ. 1943 -1947      เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขามลพบุรี (เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก)
ค.ศ. 1945 - 1953     เจ้าอาวาสวัดพระนามพระเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี
ค.ศ. 1945 - 1947     ดูแลวัดบางขาม
ค.ศ. 1953 - 1961     เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา
2 ม.ค. ค.ศ. 1961      มรณภาพ และฝังที่ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา