25. คุณพ่อเลโอนาร์ด สิงหนาท

 
คุณพ่อเลโอนาร์ด สิงหนาท  (กลิ่น) ผลสุวรรณ
 
ประวัติพอสังเขป:
คุณพ่อเลโอนาร์ด สิงหนาท  (กลิ่น)  ผลสุวรรณ  เกิดวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1894  ที่สามเสน 
บิดาชื่อ นาย เปโตร หงัน ผลสุวรรณ มารดาชื่อ นางอันนา ไหว ผลสุวรรณ บวชพระสงฆ์ วันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1926  
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดย พระสังฆราช เรอเน แปร์รอส
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ. 1926 - 1929             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัุญ บางรัก
ค.ศ. 1929 - 1931             ช่วยงานวัดในเขตหัวไผ่
ค.ศ. 1932 - 1934             ช่วยงานมิสซังอุบลราชธานี
ค.ศ. 1935 - 1936             ช่วยงานที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางคล้า (ปากคลองท่าลาด) ฉะเชิงเทรา
ค.ศ. 1937 - 1938             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรัสซิสเซเวียร์ สามเสน
ค.ศ. 1939 - 1940             เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด โคราช นครราชสีมา
ค.ศ. 1941 - 1942            ช่วยงานวัดในเขตหัวไผ่
ค.ศ. 1943 - 1944            ช่วยงานที่วัดคอนเซปชัญ สามเสน กรุงเทพฯ
ค.ศ. 1944 - 1946            ช่วยงานที่วัดจันทบุรี
ค.ศ. 1946 - 1950            รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา นครนายก
ค.ศ. 1947 - 1950            เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี นครนายก
ค.ศ. 1947 - 1950            เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา นครนายก
ค.ศ. 1950 - 1962            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
ค.ศ. 1962                      ช่วยงานอภิบาล และพักประจำ ที่วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน นครปฐม
                                    ดูแลวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม
ค.ศ. 1963                      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
18 มกราคม ค.ศ. 1963      มรณภาพที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
21 มกราคม ค.ศ. 1963      พิธีปลงศพที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม