27. คุณพ่อปิโอ ถัง ลำเจริญ

 
คุณพ่อปีโอ ถัง  ลำเจริญ
 
 ประวัติพอสังเขป:
 คุณพ่อปีโอ ถัง ลำเจริญ เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1895 ที่สามเสน กรุงเทพฯ บิดาชื่อ นายแหวน  มารดาชื่อ นางหลอก 
ได้รับศีลบวช เป็นพระสงฆ์วันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1926 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส
 
การปฏิบัติงาน 
ค.ศ. 1925 - 1930            อาจารย์ประจำสามเณราลัยพระหฤทัย บางช้าง สมุทรสงคราม
ค.ศ. 1930 - 1932            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ค.ศ. 1932 - 1934            ช่วยงานที่วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า นครนายก
ค.ศ. 1934 - 1943            เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ค.ศ. 1935 - 1937            ดูแลวัดนักบุญอันเดร บางภาษี นครปฐม
ค.ศ.1945 - 1948             เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
ค.ศ. 1948 - 1952            ป่วย พักรักษาตัว ที่วัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ค.ศ. 1952 - 1972            เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อยุธยา
ค.ศ. 1972 - 1980            ลาเกษียณ พักประจำบ้านพักพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สามพราน นครปฐม
4 ต.ค. ค.ศ. 1980             มรณภาพ ทำพิธีปลงศพและฝังที่สุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม