28. คุณพ่อแบร์นาร์ด มนัส บุญคั้นผล

 
คุณพ่อแบร์นาร์ด มนัส บุญคั้นผล
 
Bernard Manat
  
 
คุณพ่อแบร์นาร์ด มนัส บุญคั้นผล เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ.1900  ที่บ้านญวน สามเสน
บิดาชื่อ นายเตอร์  มารดาชื่อ นางสาย รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 12 มกราคม ค.ศ.1930 
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ  โดยพระสังฆราช เรอเน แปร์รอส
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1929 - 1930               ช่วยงานที่บางช้าง
ค.ศ.1930 - 1934               เจ้าอาวาสวัดบ้านแป้ง สิงห์บุรี และวัดบางขาม ลพบุรี
ค.ศ.1934 - 1937               เจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว โคราช
ค.ศ.1934                         ช่วยงานที่วัดหน้าโคก เป็นบางครั้ง
ค.ศ.1938 - 1950               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทบุรี และเป็นจิตตาธิการอารามรักไม้กางเขน จันทบุรี 
ค.ศ.1951 - 1970               เจ้าอาวาสวัดระยอง
ค.ศ.1970 - 1974               ลาเกษียณ พักที่อารามพระหฤทัยคลองเตย
17 กรกฎาคม ค.ศ.1974       มรณภาพที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
20 กรกฏาคม ค.ศ.1974       พิธีปลงศพที่วัดน้อย อารามพระหฤทัยฯ คลองเตย 
                                      และฝังที่สุสานของอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย