29. คุณพ่อหลุยส์ สง่า สังขรัตน์

 
คุณพ่อหลุยส์  สง่า  สังขรัตน์
 
Louis Sanga
 
คุณพ่อหลุยส์ สง่า สังขรัตน์  เกิดวันที่ 18 กรกฏาคม ค.ศ.1898  ที่สองพี่น้อง 
บิดาชื่อ นายขุนวิเศษ   สังขรัตน์   มารดาชื่อ นางเหรือง   สังขรัตน์
ได้รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 12 มกราคม ค.ศ.1930  ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ 
โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส 
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1930 - 1931            ไปดูแลวัดพิษณุโลก แทนคุณพ่อมิระแบล และคุณพ่อนิโกเลา
ค.ศ.1932 - 1940            เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามเสน
ค.ศ.1935                      รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามเสน
ค.ศ.1938 - 1940            เจ้าอาวาสวัดบางบัวทอง และวัดบางภาษี
ค.ศ.1940 - 1945            เจ้าอาวาสวัดบางบัวทอง  และวัดบางภาษี
ค.ศ.1945 - 1953            เจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่
27 สิงหาคม ค.ศ.1953      มรณภาพที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
29 สิงหาคม ค.ศ.1953      พิธีปลงศพที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน โดยพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง