30. คุณพ่อมิแชล ส้มจีน ศรีประยูร

 
คุณพ่อมิแชล  ส้มจีน  ศรีประยูร

Michel Som Chin 
 
 
คุณพ่อมิแชล  ส้มจีน  ศรีประยูร   เกิดวันที่ 8 ธันวาคม  ค.ศ.1898  ที่พระนครศรีอยุธยา บิดาชื่อ นายรั่ง ศรีประยูร 
มารดาชื่อ นางฉัน ศรีประยูร  ได้รับศีลบวชพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ.1930 
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ  โดย พระสังฆราชเรอเน  แปร์รอส
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1930 - 1937        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ
ค.ศ.1931 - 1934        รักษาการแทนเจ้าอาวาสที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ
ค.ศ.1940                  เจ้าอาวาสวัดโคกวัด
ค.ศ.1940                  ท่านไปปราจีนบุรี และถูกจับในข้อหาว่า “เป็นแนวที่ 5” พร้อมกับ
                               พระสังฆราชสงวน และวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ.1941 ก็ถูกศาลตัดสินจำคุก 2 ปี
ค.ศ.1949 - 1951        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามเสน 
ค.ศ.1950                  รักษาการแทนเจ้าอาวาส
ค.ศ.1951 - 1952        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหน้าโคก และวัดบ้านปลายนา
ค.ศ.1953 - 1954        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านแพน และวัดเจ้าเจ็ด
ค.ศ.1954 - 1963        เจ้าอาวาสวัดบ้านแพน และวัดเจ้าเจ็ด
ค.ศ.1961                 ไปช่วยงานที่วัดเกาะใหญ่
ค.ศ.1963 - 1968        เป็นจิตตาธิการอารามคลองเตย และดูแลวัดโรงหมู(ท่าเรือ) 
ค.ศ.1968 - 1971        เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส
ค.ศ.1971 - 1974        เป็นวิญญาณรักษาที่อารามคลองเตย
21 มิถุนายน ค.ศ.1974  มรณภาพที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 
24 มิถุนายน ค.ศ.1974  พิธีปลงศพและฝังที่สุสาน อารามพระหฤทัย คลองเตย