31. คุณพ่อเอากุสติโน สำอางค์ ดำรงธรรม

 
คุณพ่อเอากุสติโน สำอางค์  ดำรงธรรม
  
คุณพ่อเอากุสติโน สำอางค์  ดำรงธรรม  เกิด ปี ค.ศ.1898 ที่สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
บิดาชื่อ นายช้าง ดำรงธรรม  มารดาชื่อ นางเที๊ยก ดำรงธรรม
ได้รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 12 มกราคม ค.ศ.1930
โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ 
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1930 - 1940           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านปลายนา และวัดหน้าโคก
ค.ศ.1941 - 1942           เจ้าอาวาสวัดบ้านปลายนา และวัดหน้าโคก
ค.ศ.1942 - 1945           เจ้าอาวาสวัดอยุธยา
ค.ศ.1946 - 1947           รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่
ค.ศ.1948 - 1969           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แต่อยู่ประจำที่วัดเซนต์ร็อค
ค.ศ.1955 - 1956          ไปช่วยงานที่วัดซางตาครู้ส เนื่องจากคุณพ่ออังแซลม์ เจ้าอาวาสเด็บตา 
                                  และมีคุณพ่อแวร์นิเอร์ รักษาการแทนที่วัดเซนต์ร็อค
10 เมษายน ค.ศ.1969      มรณภาพที่วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา