32. คุณพ่อวินแซนเต วรงค์ สุขพัฒน์

 
คุณพ่อวินแซนเต วรงค์   สุขพัฒน์
 
คุณพ่อวินแซนเต   วรงค์   สุขพัฒน์  เกิดวันที่ 11 กรกฏาคม ค.ศ.1900  ที่จันทบุรี 
บิดาชื่อ นายอยู่ สุขพัฒน์   มารดาชื่อ นางมอญ  สุขพัฒน์  
ได้รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 12 มกราคม ค.ศ.1930 
โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1930               เป็นอาจารย์บ้านเณรบางช้าง และเรียนภาษาจีนที่วัดนครชัยศรี
ค.ศ.1930 - 1931     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง
ค.ศ.1932 - 1935     ช่วยคุณพ่อมิระแบล กับคุณพ่อเมอนิเอร์ ดูแลวัดในเขตเชียงใหม่
ค.ศ.1935 - 1939     เจ้าอาวาสวัดบ้านแป้ง และวัดบ้านขาม
ค.ศ.1936 - 1938     จัดสร้างวัดที่บ้านแป้ง หลังใหม่เป็นอิฐ
ค.ศ.1939 - 1941     ช่วยงานแพร่ธรรมในเขตเชียงใหม่
ค.ศ.1941 - 1945     เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ปากน้ำโพ นครสวรรค์
ค.ศ.1945               สังกัดมิสซังจันทบุรี
ค.ศ.1945 - 1946     เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า นครนายก
ค.ศ.1946 - 1958     เจ้าอาวาสวัดอารักขาเทวดา โคกวัด ปราจีนบุรี
                            เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
                            เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด ท่าลาด ฉะเชิงเทรา
ค.ศ.1958 - 1968     เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า นครนายก
ค.ศ.1968               ลาเกษียณ พักประจำที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
7 ธันวาคม ค.ศ.1976    มรณภาพที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
10 ธันวาคม ค.ศ.1976   พิธีปลงศพและฝังที่วัดอัครเทวาดามีคาแอล ปราจีนบุรี