33. คุณพ่อซิริล ศิรินทร์ หัวใจ

 
คุณพ่อซิริล ศิรินทร์ หัวใจ
 
คุณพ่อซิริล ศิรินทร์  หัวใจ  เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ.1896 ที่ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี 
บิดาชื่อ นายดา หัวใจ  มารดาชื่อ นางกี่ หัวใจ  
รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.1931  
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส เป็นพระสงฆ์องค์แรก ของวัดหัวไผ่  
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1930 - 1931       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา
ค.ศ.1932                 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
ค.ศ.1933 - 1942       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
ค.ศ.1932 - 1933       ดูแลวัดนักบุญอันนา ท่าจีน สมุทรสา่คร
ค.ศ.1933 - 1942       ดูแลวัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้
ค.ศ.1934 - 1935       ดูแลวัดนักบุญอันนา ท่าจีน สมุทรสาคร 
ค.ศ.1935 - 1936       ดูแลวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด สมุทรปราการ
ค.ศ.1937 -1942        ดูแลวัดนักบุญอันนา ท่าจีน สมุทรสาคร
ค.ศ.1942 - 1946        เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สมุทรปราการ
ค.ศ.1946 - 1948        ช่วยงานที่วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง นนทบุรี
ค.ศ.1948 - 1953        เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครรา่ชสีมา
20 สิงหาคม ค.ศ.1954    มรณภาพที่วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
22 สิงหาคม ค.ศ.1954    พิธีปลงศพ และฝังที่สุสานวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน