35. คุณพ่อเลาแรนเต กิมค้วง กฤษเจริญ

 
คุณพ่อเลาแรนเต กิมค้วง  กฤษเจริญ
  
 
คุณพ่อเลาแรนเต กิมค้วง  กฤษเจริญ   เกิดวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ.1900 ที่สามพราน นครปฐม
บิดาชื่อ นายฮ้อ  กฤษเจริญ  มารดาชื่อ นางเลี๊ยบ กฤษเจริญ
ได้รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ.1931
ที่สามเณราลัยพระหฤทัย บางช้าง สมุทรสงคราม  โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส 
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1931-1946           ทำงานกับคณะซาเลเซียน 
ค.ศ.1932-1943           ช่วยงานที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ราชบุรี
ค.ศ.1943-1943           ช่วยงานที่วัดนักบุญมาร์คารีตา อาลาก๊อก บางตาล ราชบุรี
ค.ศ.1943-1945           อุปสังฆราช (มิสซังราชบุรี) บริหารงานแทนพระสังฆราชปาซอตตี
ค.ศ.1945-1945           ช่วยงานที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี
ค.ศ.1945                   ออกจากมิสซังราชบุรี กลับมาทำงานในมิสซังกรุงเทพฯ
ค.ศ.1945-1946           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
ค.ศ.1946-1949           เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน นครปฐม 
                                และเจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม
ค.ศ.1949-1950           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
ค.ศ.1950-1951           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สมุทรปราการ
ค.ศ.1951-1955           เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สมุทรปราการ
ค.ศ.1955-1956           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสแม่พระฟาติมา บางวัว ฉะเชิงเทรา
                                และช่วยงานที่วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา 
ค.ศ.1956-1967           ลาเกษียณ พักประจำที่วัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม
30 กันยายน ค.ศ.1967   มรณภาพที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
4  ตุลาคม ค.ศ.1967      พิธีปลงศพที่วัดนักเปโตร สามพราน นครปฐม 
                                 ฝังที่สุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม