36. คุณพ่อรอแบรต์ ประพล ธรรมพิชัย


คุณพ่อรอแบรต์ ประพล  ธรรมพิชัย
  
คุณพ่อรอแบรต์ ประพล  ธรรมพิชัย เกิดวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ.1902  ที่จันทบุรี 
บิดาชื่อ นายโร ธรรมพิชัย  มารดาชื่อ นางเหือง ธรรมพิชัย
ได้รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ.1931  
ที่สามเณราลัยพระหฤทัย บางช้าง  สมุทรสงคราม โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1930-1931           อาจารย์สามเณราลัยพระหฤทัย บางช้าง สมุทรสงคราม
ค.ศ. 1931-1934          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี
ค.ศ. 1934-1940          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา
ค.ศ. 1934-1940          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา
ค.ศ. 1940-1941          เจ้าอาวาสวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา  ดูแลวัดเซนต์ร็อค  ท่าไข่
ค.ศ. 1941-1965          เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ชลบุรี
                                อุปสังฆราช สังฆมณฑลจันทบุรี
ค.ศ. 1965-1966          อธิการสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี
ค.ศ. 1966-1968          เจ้าอาวาสวัดพระนามพระเยซู บางปลาสร้อย ชลบุรี
                                เปิดศูนย์คาทอลิก บางแสน
ค.ศ. 1968                  ลาเกษียณ พักประจำที่วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ชลบุรี
 
หมายเหตุ
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์พร้อมกับเพื่อนรวม 2 องค์ คือ คุณพ่อเลาแรนเต กิมค้วง กฤษเจริญ และคุณพ่อรอแบรต์ ประพล ธรรมพิชัย
 
มรณะ
วันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1990 ที่วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ชลบุรี
ทำพิธีปลงศพและฝังที่สุสาน วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ชลบุรี