37. คุณพ่ออังแซลม์ เสงี่ยม ร่วมสมุห์

 
คุณพ่ออังแซลม์ เสงี่ยม ร่วมสมุห์
  
 
คุณพ่ออังแซลม์ เสงี่ยม ร่วมสมุห์  เกิด 27 มีนาคม ค.ศ.1930   ที่อยุธยา 
บิดาชื่อ นายสำ ร่วมสมุห์    มารดาชื่อ นางพวง  ร่วมสมุห์
รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 17 มกราคม ค.ศ.1932 ที่วัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม  
โดย พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1932                   ช่วยงานที่วัดอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
                                ช่วยงานพระสังฆราชแปร์รอส ที่สำนักมิสซังกรุงเทพฯ
                                ช่วยทำหนังสือนิตยสาร "สารสาสน์"
ค.ศ.1933                   พักชั่วคราวที่วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา
ค.ศ.1933 - 1940         เลขาฯ พระสังฆราชแปร์รอส ประจำสำนักมิสซังกรุงเทพฯ
ค.ศ.1933                   ช่วยงานที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน  สมุทรสาคร
ค.ศ.1935                   ช่วยงานที่วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด สมุทรปราการ
ค.ศ.1935 - 1936         ช่วยงานที่วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด สมุทรปราการ
ค.ศ.1941                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
                                ช่วยงานที่วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด ปากคลองท่าลาด ฉะเชิงเทรา
ค.ศ.1941 - 1942         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน กรุงเทพฯ
ค.ศ.1942 - 1968         เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน กรุงเทพฯ
27 พฤษภาคม ค.ศ.1968   มรณภาพที่วัดซางตาครู้ส
30 พฤษภาคม ค.ศ.1968   พิธีปลงศพ และฝังในสุสานวัดซางตาครู้ส