38. คุณพ่อเอมิล ราช อารีพรรค

 
คุณพ่อเอมิล ราช  อารีพรรค
  
คุณพ่อเอมิล ราช  อารีพรรค  เกิด 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1903 ที่จันทบุรี 
บิดาชื่อ นายดี อารีพรรค   มารดาชื่อ นางสอน  อารีพรรค
บวชพระสงฆ์ วันที่ 17 มกราคม ค.ศ.1932 ที่วัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม 
โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส 
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1932 - 1934                ผู้ช่วยเจ้าอาวาววัดเซนต์ร็อค ท่าไข่
ค.ศ.1934 - 1940                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ชลบุรี
ค.ศ.1934 - 1940                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนามพระเยซู บางปลาสร้อย ชลบุรี
ค.ศ.1941 - 1943                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่่าร์
ค.ศ.1941                          ดูแลวัดนักบุญอันนา ท่าจีน สมุทรสาคร
ค.ศ.1941 - 1943                ดูแลวัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้
ค.ศ.1942                          ดูแลวัดนักบุญอันนา ท่าจีน 
ค.ศ.1945                          ช่วยงานที่วัดพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล เตยใหญ่
ค.ศ.1957                          เจ้าอาวาสวัดพระนามพระเยซู บางปลาสร้อย ชลบุรี
6 กันยายน ค.ศ.1967           มรณภาพที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
9 กันยายน ค.ศ.1967           พิธีปลงศพและฝังที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี