51. คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ ทองดี กฤษเจริญ

 
คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ ทองดี  กฤษเจริญ 
  
คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ ทองดี  กฤษเจริญ  เกิด 20 กันยายน ค.ศ.1910 ที่สุพรรณบุรี
บิดาชื่อ นายเปโตร เบือม  กฤษเจริญ  มารดาชื่อ นางเซซีลีอา แหยม  กฤษเจริญ
รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 2 มกราคม ค.ศ.1938 ที่วัดอัสสัมชัญ บางรัก 
โดยพระสังฆราชเรอเนอ แปร์รอส 
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1938 - 1939        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน 
ค.ศ.1939 - 1941        เจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา
ค.ศ.1942 - 1946        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในเขตเชียงใหม่
ค.ศ.1943 - 1945        เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า เชียงราย
ค.ศ.1946 - 1954        เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บามขาม ลพบุรี
ค.ศ.1955 - 1963        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ บางรัก
ค.ศ.1963 - 1963        จิตตาธิการอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย และดูแลวัดพระนางมารีปฎิสนธินิรมล โรงหมู
ค.ศ.1963 - 1965        อธิการสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี
ค.ศ.1965 - 1965        อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
28 สิงหาคม ค.ศ.1965  มรณภาพที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ
30 สิงหาคม ค.ศ.1965  พิธีปลงศพที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน ฝังที่สุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน