52. คุณพ่อเลโอนาร์ด เดอ เยซู

 
คุณพ่อเลโอนารด์ เดอ เยซู
  
คุณพ่อเลโอนารด์ เดอ เยซู   เกิด 30 กันยายน ค.ศ.1916  ที่กรุงเทพฯ 
บิดาชื่อ นายเฟรเดริก กิลแฮม เดอ เยซู   มารดาชื่อ นางเคลเมนต์-มารี เดอ เยซู
รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.1940 ที่บ้านเณรโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1948 - 1950           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย เชียงใหม่ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ แม่ริม
ค.ศ.1950 - 1954           เจ้าอาวาสเซนต์นิโคลาส พิษณุโลก
ค.ศ.1954 - 1963           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อยุธยา
ค.ศ.1963 - 1966           เจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อยุธยา
ค.ศ.1963 - 1965           เจ้าอาวาสวัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด อยุธยา
ค.ศ.1966 - 1973           เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
ค.ศ.1973 - 1974           ลาเกษียณ
6 กรกฎาคม ค.ศ.1974     มรณภาพที่อารามพระหฤทัยฯ คลองเตย กรุงเทพฯ
9 กรกฎาคม ค.ศ.1974     พิธีปลงศพ และฝังที่สุสาน อารามพระหฤทัยฯ คลองเตย