54. คุณพ่อยอแซฟ เศียร โชติพงษ์

 
 
คุณพ่อยอแซฟ เศียร  โชติพงษ์
   
คุณพ่อยอแซฟ เศียร  โชติพงษ์  เกิด 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1914  ที่จันทบุรี 
บิดาชื่อ นายวอน โชติพงษ์   มา่รดาชื่อ นางโร  โชติพงษ์
รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.1941 ที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง
โดยพระสังฆราช อ.เดอวัลล์ ประมุขมิสซังมะละกา
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1942 - 1943               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ บางรัก , ช่วยงานที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน สมุทรสาคร 
                                      ช่วยงานที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ปรานจีนบุรี
ค.ศ.1943 - 1946               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยเชียงใหม่
ค.ศ.1946 - 1962               เจ้าอาวาสวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา
ค.ศ.1962 - 1972               เจ้าอาวาสวัดประจำสำนักมิสซังจันทบุรี (กรุงเทพฯ)
ค.ศ.1972 - 1975               เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี
ค.ศ.1975 - 1976               จิตตาธิการโรงเรียนปัญจทรัพย์ กรุงเทพฯ
ค.ศ.1976 - 1977               ไปเบลเยี่ยม
ค.ศ.1977                          เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง
ค.ศ.1996                          ลาเกษียณ พักประจำที่สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี