55. คุณพ่อยอแซฟ พิจิตร กฤษณา

 

 

 คุณพ่อยอแซฟ พิจิตร กฤษณา

 

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
15 มี.ค.1915 3 ธ.ค.1941 พระสังฆราชเดอ วัลล์ บ้านเณรใหญ่ปีนัง 11 ธ.ค.1994 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง