56. คุณพ่อปอล ถาวร กิจสกุล

 
คุณพ่อปอล ถาวร กิจสกุล 
  
 
 
คุณพ่อปอล ถาวร กิจสกุล  เกิด 19 มีนาคม ค.ศ.1911 ที่นครปฐม
บิดาชื่อ นายซำซุ่น กิจสกุล  มารดาชื่อ นางบุญ  กิจสกุล
รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 25 มกราคม ค.ศ.1942 ที่วัดประจำอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ 
โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส 
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1942 - 1942        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว นครราชสีมา
                               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา
                               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน นครราชสีมา
ค.ศ.1942 - 1946        เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมืองพาน เชียงราย, ช่วยงานวัดในเขตเชียงใหม่ 
ค.ศ.1945 - 1946        ช่วยงานที่วัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า เชียงราย
ค.ศ.1946 - 1947        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยเชียงใหม่
ค.ศ.1947 - 1947        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา
ค.ศ.1947 - 1948        ช่วยงานที่วัดเซนต์นิโคลาส พิษณุโลก
ค.ศ.1948 - 1949        ดูแลวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อยุธยา, ดูแลวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ บ้านปลายนา อยุธยา 
ค.ศ.1949 - 1952        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปทุมธานี
ค.ศ.1953 - 1958        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
ค.ศ.1958 - 1959        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎจีน 
ค.ศ.1959 - 1960        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา
ค.ศ.1960 - 1962        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ 
ค.ศ.1962 - 1966        เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สมุทรปราการ
ค.ศ.1966 - 1973        เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง 
ค.ศ.1973 - 1979        เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎจีน 
ค.ศ.1979 - 1981        เจ้าอาวาสวัดแม่พระสกลสงเคราะห์ บางบัวทอง, เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี 
ค.ศ.1981 - 1984        จิตตาธิการอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย 
ค.ศ.1984 - 1987         ลาเกษียณ , ผู้ช่วยจิตตาธิการอามรามพระหฤทัยฯ คลองเตย 
18 ตุลาคม ค.ศ.1987    มรณภาพที่อารามพระหฤทัยฯ คลองเตย
23 ตุลาคม ค.ศ.1987    พิธีปลงศพที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน ฝังที่สุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม