57. คุณพ่อปอล สวัสดิ์ กฤษเจริญ

คุณพ่อปอล สวัสดิ์  กฤษเจริญ
  
 
คุณพ่อปอล สวัสดิ์  กฤษเจริญ  เกิด 15 มกราคม ค.ศ.1917 ที่ สุพรรณบุรี
บิดาชื่อ นายเปโตร เบือม  กฤษเจริญ  มารดาชื่อ นางเซซีลีอา แหยม กฤษเจริญ
รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 2 มกราคม ค.ศ.1944  ที่วัดอัสสัมชัญ บางรัก โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส 
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1944 - 1945         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
ค.ศ.1945 - 1946         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง, 
                                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี
ค.ศ.1946 - 1953         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ บางรัก
ค.ศ.1953 - 1958         อาจารย์ประจำสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี
27 มกราคม ค.ศ.1958   มรณภาพที่บ้านญาติที่สามเสน กรุงเทพฯ
30 มกราคม ค.ศ.1958   พิธีปลงศพที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ